Televes Televes
Televes
J臋zyk: en | fr | de | it | pl | pt | ru | es | en-us
Televes
Televes
Televes
Televes

Kluczowy element w dystrybucji sygna艂u

Ref. Kabel koncentryczny

Informacje dodatkowe
Zdj臋cia: 
Televes zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktu.
Produkt mo偶e by膰 inny ni偶 na zdj臋ciu.

Przed wyborem przewodu do projektu lub instalacji, powinni艣my zwróci膰 uwag臋 na parametry stosowanego kabla oraz stabilno艣膰 tych parametrów w ró偶nych warunkach pracy w danej instalacji (temperatura, wilgotno艣膰, promieniowanie UV itp.). Równie istotna jest certyfikacja, potwierdzaj膮ca zgodno艣膰 z normami, ekologia oraz gwarancja marki 艣wiadcz膮ca o jako艣ci produktu.

Kontrola jako艣ci
Filozofi膮 Televes jest kontrola jako艣ci kabla ju偶 w fazie produkcji jego komponentów. Badane s膮 zarówno parametry elektryczne ale te偶 mechaniczne poniewa偶 oba czynniki maj膮 wp艂yw na jako艣膰 sygna艂u. Ka偶da rolka opuszczaj膮ca produkcj臋 podlega równie偶 finalnemu testowi, który decyduje o dopuszczeniu produktu na rynek.


Zdj臋cie 1: Sekcja finalnej kontroli, zawijanie na rolki i obcinanie

Podczas produkcji kabla koncentrycznego Televes, przeprowadzane s膮 nast臋puj膮ce badania:

  • Jako艣膰 miedzi: Kabel T100 Televes jest wykonany z miedzi, w przeciwie艅stwie do przewodów wykonanych ze stali miedziowanej. T100 charakteryzuj膮 si臋 zarówno doskona艂膮 wydajno艣ci膮 w DC, jak i w przekazie sygna艂ów o wysokich i niskich cz臋stotliwo艣ciach. Dzi臋ki rozszerzonemu dielektrykowi, pr臋dko艣膰 propagacji przekracza 80%. Wszystko to sprawia, 偶e przewód T100 jest standardem w telewizji cyfrowej.
  • Spienianie dielektryka: Rozszerzenie dielektryka nast臋puje poprzez wprowadzenie gazu. 21-dniowe testy, przeprowadzone przy temperaturze otoczenia 40º i wilgotno艣ci 93%, wykaza艂y, 偶e zmiana t艂umienno艣ci przewodu Televés wynosi maksymalnie 5%. Zmiana t艂umienia w kablu z dielektrykiem rozszerzonym chemicznie si臋ga a偶 70%. Ten parametr nabiera szczególnego znaczenia w instalacjach podtynkowych, w niekorzystnych warunkach temperaturowych i wilgotno艣ciowych, gdzie zmiana wadliwie dzia艂aj膮cego kabla jest niemo偶liwa lub bardzo kosztowna.
  • Ekran: Mied藕 zapewnia najlepsz膮 przewodno艣膰 elektryczn膮 oraz izolacj臋 przed zak艂óceniami. Dzi臋ki poliestrowi, przewód staje si臋 bardziej elastyczny i mniej podatny na za艂amywanie si臋 podczas instalacji.
  • Oplot: Zbudowany jest z 16 drutów i 8 przewodów miedzianych na grup臋, ka偶da z drutu o 艣rednicy 0,11mm. Pokrycie powierzchni wynosi ponad 77%. Wszystkie w/w parametry maj膮 wp艂yw na jako艣膰 ekranowania.
  • P艂aszcz pe艂ni wa偶n膮 funkcj臋 ochrony elementów konstrukcyjnych. Zewn臋trzna os艂ona wykonana jest z bia艂ego PVC (opcjonalnie LSFH) lub polietylenu (PE), w zale偶no艣ci od rodzaju instalacji. Na otoczce zewn臋trznej znajduj膮 si臋 oznaczenia przewodów. Nadruk powinien by膰 wykonany z trwa艂ym tuszem.
    Kabel mo偶emy oceni膰 sprawdzaj膮c jednorodno艣膰 pokrycia p艂aszcza. Je偶eli 艣cianki nie s膮 symetryczne wzgl臋dem 艣rodka kabla, oznacza to, 偶e istniej膮 ró偶nice w grubo艣ci os艂ony, mog膮ce os艂abia膰 odporno艣膰 na czynniki zewn臋trzne. Przewody koncentryczne Televés gwarantuj膮 symetryczno艣膰 wzd艂u偶 ca艂ej ich d艂ugo艣ci.
  • T艂umienie i impedancja: Wykonane testy t艂umienia, oprócz oceny strat na jednostk臋 d艂ugo艣ci, powinny wykaza膰 ci膮g艂o艣膰 impedancji przewodu. Ten aspekt oznacza zapewnienie jednolito艣ci impedancji, zapewniaj膮c równie偶 brak zak艂óce艅 toru sygna艂owego.


Wykres 1: Przyk艂ad T艂umienie/Cz臋stotliwo艣膰

  • Ci膮g艂o艣膰: Wydaje si臋, 偶e jest to najprostszy parametr do sprawdzenia. Nie chodzi tutaj tylko o sam膮 ci膮g艂o艣膰 przewodu, ale tak偶e o ocen臋 jej jako艣ci. W rzeczywisto艣ci, s膮 to niezale偶ne badania ci膮g艂o艣ci 偶y艂y oraz oplotu. Pierwsze z nich wykazuje czysto艣膰 偶y艂y wewn臋trznej (jako艣膰 miedzi), podczas gdy badanie oplotu pozwala zapewni膰 poprawne ekranowanie bez wad produkcyjnych.
  • Identyfikowalno艣膰: Wewn臋trzna kontrola wszystkich procesów produkcji prowadzi do uzyskania oddzielnych informacji o wszystkich elementach przewodu. Producent zapewnia indywidualn膮 dokumentacj臋 dla ka偶dego z produktów, która daje absolutn膮 gwarancj臋 jako艣ci .

 

Elastyczny proces produkcji, zorientowany na Klienta

Kontrole jako艣ci w Televes s膮 zintegrowane z procesami produkcyjnymi, odbywaj膮cymi si臋 w ca艂o艣ci w obiektach w艂asnych, wyposa偶onych w najnowocze艣niejszy sprz臋t, obs艂ugiwany przez wysoko wykwalifikowany personel. To jedyny sposób, zapewniaj膮cy mo偶liwo艣膰 personalizacji produktu wzgl臋dem rynków, gdzie obecna jest marka Televes.
Model produkcji ma równie偶 znacz膮cy wp艂yw na dost臋pno艣膰 produktów. Fabryka jest gotowa zmieni膰 swoje linie produkcyjne, dostosowuj膮c si臋 do potrzeb klienta, niezale偶nie od grubo艣ci i rodzaju kabla.
Dzi臋ki elastycznej produkcji, kable mog膮 by膰 konfekcjonowane na rolkach o ró偶nych d艂ugo艣ciach (np. 100m, 250m lub 500m).

Rola kabli w niedalekiej przysz艂o艣ci: nowe przepisy, LTE 800/4G

Od lutego 2013 wchodzi w 偶ycie Rozporz膮dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada膰 budynki i ich usytuowanie. Wprowadzane s膮 pewne wymagania odno艣nie cech kabli. Przewody Televes ju偶 od d艂u偶szego czasu spe艂niaj膮 te wymagania. W innych krajach, takich jak Hiszpania czy Portugalia, kabel Televes jest standardem w instalacjach obj臋tych wymagaj膮cymi normami (ICT i ITED). Nowe przepisy sprawi膮, 偶e jako艣膰 instalacji b臋dzie znacznie wy偶sza, co ma wp艂yw na dost臋pno艣膰 i jako艣膰 艣wiadczonych us艂ug.

Wprowadzenie LTE 800/4G wp艂ynie nie tylko na sposób, w jaki u偶ytkownik 艂膮czy si臋 z Internetem, ale tak偶e na ca艂y zakres us艂ug telekomunikacyjnych (np. naziemnej telewizji cyfrowej), z uwagi na plan cz臋stotliwo艣ci. Stacje bazowe LTE 800/4G, mog膮 sta膰 si臋 藕ród艂em zak艂óce艅 dla sygna艂ów dziel膮cych widmo. Oznacza to, 偶e wszystkie aktywne urz膮dzenia do odbioru i dystrybucji DVB-T, musz膮 by膰 przystosowane pod nowe wymagania. W wielu przypadkach b臋d膮 one wymaga艂y przeprojektowania, poprzez wdro偶enie filtru ograniczaj膮cego pasmo przenoszenia lub konieczno艣ci zastosowania dodatkowych urz膮dze艅 zewn臋trznych. Nowa technologia mo偶e mie膰 równie偶 wp艂yw na elementy pasywne instalacji. Dlatego te偶 jednym z kluczowych elementów w odbiorze, przetwarzaniu i dystrybucji sygna艂ów telewizyjnych jest kabel koncentryczny. Wraz z pojawieniem si臋 technologii LTE 800/4G jako艣膰 kabla koncentrycznego stanie si臋 jeszcze bardziej istotna.

Televes od zawsze twierdzi艂, 偶e jako艣膰 zastosowanego kabla koncentrycznego w instalacjach telewizyjnych ma szczególne znaczenie.
Specjali艣ci dobrze wiedz膮 偶e "dobry kabel pozwala unikn膮膰 konieczno艣ci stosowania dodatkowych wzmacniaczy."
Televés jest gotowy do podj臋cia wyzwa艅, jakimi s膮 nowe przepisy i zmiany technologiczne.

Najlepsza jako艣膰 przewodów, zapewniona zastosowaniem europejskiej technologii, 艣cis艂膮 kontrol膮 jako艣ci, wraz ze wspó艂prac膮 z profesjonaln膮 sieci膮 instalatorów gwarantuje stabilny odbiór telewizji i us艂ug multimedialnych.
 

Informacje dodatkowe
Zdj臋cia: 
Televes
Televes Televes