Televes Televes
Televes
Język: en | fr | pl | ru
Televes
Televes
Televes
Televes

Modulator

Ref. 5804

Informacje dodatkowe
MODULAD. AUTOALIMENTADO
Televes zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktu.
Produkt może być inny niż na zdjęciu.

Modulator akceptuje wej?cia audio i wideo i reguluje je wed?ug standardu IF 38.9 MHz.

Zmodulowany sygna? IF przekszta?ca si? w kana? lub pojedynczy sygna? mi?dzy 46 i 862 MHz i po przefiltrowaniu wzmacnia si? go aby uzyska? odpowiedni poziom wyj?ciowy.

Zarówno poziom wyj?ciowy jak i cz?stotliwo?? oraz inne konfigurowalne parametry modulatora s? sterowane poprzez uniwersalny programator N.K. 7234.

 

 

Numer katalogowy 5804
Wideo
Pasmo przenoszenia MHz 5
Poziom wej?ciowy (75Ω) Vpp 1
G??boko?? modulacyjna % 73···86
Zmiany wzmocnienia % -5%(min). 5%(maks.)
Zmiany faze (º) -5º (min). 5º (maks.)
Opó?nienie grupowe ns <100
Wska?nik S/N dB >53
Równomierno?? <±1
 Audio
Pasmo przenoszenia KHz 0,04 ... 15
Impedencja W 10000
Preemfaza  µs 50 
Dewiacja (1KHz/1.7Vpp wej?cie)  % programywalne
Zniekszta?cenie (1KHz dev.–30 KHz)  %  <1
Wska?nik S/N  dB  >45
Poziom wej?ciowy dBm >-15···<7
Wyj?cie RF
Cz?stoliwo?? pracy wyj?cia MHz 46-862 (progr.)
Poziom wyj?ciowy
(2 kan.intermodulacja 52 dB)
dBµV 6 dBm (115)
Zmienny poziom wyj?ciowy dB >15
Regulowany wska?nik Vc/Ac -11 ... -18 (progr.)
Straty odbiciowe ±2.5 (46-862 MHz)
Regulowany odst?p podno?nych
wizji i fonii
MHz 4.5 (M/N)
5.5 (B/G)
6 (I)
6.5 (L)
B??dny poziom pasma dBc <60 typ
C/N (5 MHz) dB >56
Informacja ogólna
Zasilanie V 12
Maks. Pobór mocy mA 600
Z??cza wyj?ciowe F
Wymiary mm 35x197x163
Informacje dodatkowe
Televes
Televes Televes