Televes Televes
Televes
J臋zyk: en | fr | de | it | pl | pt | ru
Televes
Televes
Televes
Televes

呕e艅skie 9.5 mm 脴

Ref. 4131

Informacje dodatkowe
Zdj臋cia: 
Connecteur coud茅 9,52 femelle
Televes zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktu.
Produkt mo偶e by膰 inny ni偶 na zdj臋ciu.

Z³¹cze k¹towe firmy Televes z systemem „Easy F” to gwarancja najwy¿szej jakoœci. Jest ono w pe³ni EKRANOWANE, chroni¹c sygna³ cyfrowy przed zak³óceniami z zewn¹trz

Dzi臋ki systemowi „Easy F” monta偶 z艂膮cza na przewodzie jest 艂atwy i szybki jak nigdy dot膮d.

Monolityczna budowa u艂atwia monta偶 w ci臋偶ko dost臋pnych i niewygodnych miejscach.

Prostota i wygoda monta偶u:

- Pojedyncza 艣ruba.
- Bez elastycznych lub skr臋caj膮cych si臋 elementów
- Zawsze widoczne po艂膮czenie
- Bez ruchomych cz臋艣ci

Bezpieczne po艂膮czenie:
- Bezawaryjne, zawsze pewne.
- Bez konieczno艣ci konserwacji oraz sprawdzania stanu
z艂膮cza w przysz艂o艣ci.

Technologicznie doskona³e:
- W pe³ni zautomatyzowana produkcja gwarantuj¹ca najwy¿sz¹ jakoœæ.
- Pe³ne ekranowanie z³¹cza zapewniaj¹ce bezb³êdny odbiór sygna³ów cyfrowych.
- Ca³kowita kompatybilnoœæ z pozosta³ymi elementami sieci dystrybucyjnej.
- Ze wzglêdu na jakoœæ wykonania z³¹cze nadaje siê idealnie do pracy z sygna³ami cyfrowymi, a w przysz³oœci HDTV.

Informacje dodatkowe
Zdj臋cia: 
Televes
Televes Televes