Televes Televes
Televes
J─Özyk: en | fr | de | it | pl | pt | ru | es | en-us
Televes
Televes
Televes
Televes

InfoTeleves 5 (Styczeń 2011)

Za┼é─ůcznikRozmiar
informa_stycze_2011_pl.pdf1.17 MB
Fecha: 
01/2011

  Spis Tre┼Ťci:

  • Informacje Ogólne: Televes podpisuje umow dystrybucyjn w Syrii +
  • FAQ: Czy wzrost sygna┼éu wej┼Ťciowego w nadajniku optycznym spowoduje wzrost mocy optycznej?+ 
  • Informacje o produktach: Wzmacniacze liniowe oraz stacji czo┼éowej +
  • Wasze zdjecia: Przebieg wizyty Benedykta XVI w Compostela mog┼é by ledzony dziki antenie DAT HD BOSS. +
  • Pomys┼éy: Edycja TS_ID w stacji czo┼éowej DVBS2-COFDM +
  • Instalacje: Orodek wypoczynkowy Donnafugata Golf & Spa ***** +
  • Trening: Wprowadzenie do techniki wiat┼éowodowej +
     

 

Televes podpisuje umow dystrybucyjn w Syrii
Televes Bliski Wschód FZE podpisa┼éo umow dystrybucyjn z MST, Malla & Sabban TRD. sp. z o. o.


Umowa pomidzy Televes Bliski Wschód a MST, Malla & Sabban TRD. sp. z o. o. zosta┼éa podpisana w hotelu Sheraton w Damaszku, w którym zorganizowane zosta┼éo seminarium prezentujce rozwizania firmy Televes (MATV, SMATV, technika wiat┼éowodowa, IPTV oraz systemy rozsiewcze). Uczestniczy┼éo w nim ponad 200 osób, w tym wiele autorytetów oraz fachowców tej brany.
Firma Televes obecna jest na Bliskim Wschodzie od wielu lat, pocztkowo w roli dystrybutora hurtowego zaopatrywanego bezporednio z Hiszpanii. Od daty powstania przedstawicielstwa w 1999 roku, zapewnia klientom w tym regionie wsparcie techniczne, logistyczne oraz sprzedaowe. Siedziba firmy zlokalizowana jest w strefie ekonomicznej Jebel Ali w Dubaju.
Dziki bardzo dowiadczonemu

 

    

zespo┼éowi z┼éoonemu z fachowców i inynierów, duym halom magazynowym oraz szerokiej gamie produktów s┼éucych do odbioru oraz dystrybucji sygna┼éów telewizyjnych (wykorzystujcym technik wiat┼éowodow i nowoczesne systemy IPTV), Televes Bliski Wschód FZE jako jeden z liderów, jest idealnym partnerem dla profesjonalistów nalecych do tego sektora

Indeks


Wzmacniacze liniowe oraz stacji czołowej


Seria DTKom zosta┼éa dope┼éniona dwoma wielowejciowymi wzmacniaczami stacji czo┼éowej (nr kat. 5340 i 5341) oraz nowoczesnym wzmacniaczem (nr kat. 5338), który, podobnie jak ca┼éa seria, wyrónia si swoimi parametrami technicznymi, ┼éatw instalacj oraz regulacjami.

Jako elementy serii DTKom, wszystkie ustawienia poszczególnych urzdze (prze┼éczniki

 

oraz potencjometry regulacji poziomu) s dostpne z zewntrz, a schemat nadrukowany na przedniej płycie jasno wyjania ich konfiguracj.
W szczególnoci:
- Trzy nowe wzmacniacze przeciwsobne, które pozwalaj osign poziom wyjciowy do 123 dBuV w pamie VHF i UHF.
- Zarówno 3 wejciowy wzmacniacz o nr kat. 5340 (BI/FM-BIII-UHF) jak i 5 wejciowy wzmacniacz o nr kat. 5341 wyposaony jest w niezalene wzmacniacze odpowiedzialna za poszczególne pasma pracy. Ma to na celu uniknicie niekorzystnego zjawiska intermodulacji. Kady ze wzmacniaczy wyposaony
 

 

jest w przełcznik, słucy do wyboru pasma BI lub FM.
- Wzmacniacz liniowy o nr kat. 5338, słucy do dystrybucji MATV, posiada korektor pozwalajcy na kompensacj strat w kablu przed urzdzeniem oraz regulacja zbocza charakterystyki wzmocnienia dla strat sieci dystrybucyjnej za wzmacniaczem

Indeks

 

 

Czy wzrost sygna┼éu wej┼Ťciowego w nadajniku optycznym spowoduje wzrost mocy optycznej?

Modulacja „optycznej fali nonej” za pomoc sygna┼éu RF praktycznie nie wp┼éywa na moc optyczn.

 

Moc jest skoncentrowana na czstotliwoci nonej w taki sam sposób, w jaki moc analogowego sygna┼éu telewizyjnego jest skoncentrowana na nonej wizji.
Z tego powodu, regulacja poziomu wejciowego sygnału RF nie wywołuje istotnych zmian
 

 

poziomu wyjciowej mocy optycznej.
Dziki temu moliwe jest wykorzystanie nadajnika optycznego jako referencyjnego ród┼éa w celu oszacowania strat sieci wiat┼éowodowej

 

Indeks

Przebieg wizyty Benedykta XVI w Compostela mogł by ledzony dziki antenie DAT HD BOSS.

Dla tych, którzy nie mogli znale┼║─ç si─Ö na placu Obradoiro, CRTVG (Telewizja Galisyjska) zainstalowa┼éa du┼╝y ekran TV w centrum Santiago de Compostela.
Fachowcy nie chcieli podejmowa─ç ┼╝adnego ryzyka i wybrali najlepszy mo┼╝liwy sposób odbioru transmisji, oczywi┼Ťcie za pomoc─ů DAT HD BOSS

 

 

Indeks

 

Edycja TS_ID w stacji czołowej DVBS2-COFDM
Gdy odbieranych jest kilka multipleksów, pochodzcych z jednego transpondera satelitarnego, moliwe jest, e telewizor/tuner nie bdzie wstanie zdekodowa niektórych
kana┼éów.
Problem ten jest spowodowany tym, e niektóre telewizory lub tunery pobieraj identyfikator pakietów strumienia transportowego w czasie procesu skanowania dostpnych kana┼éów.

 

 


Gdy identyfikator jest taki sam dla kilku multipleksów (gdy multipleksy pochodz z tego samego transpondera), tuner mo e

 

zdekodowa serwisy dostpne jedynie w pierwszym przeskanowanym multipleksie, poniewa uzna, e reszta pakietów o tym samym identyfikatorze ma identyczn zawarto.
W celu rozwizania tego problemu, konieczne jest przypisanie odmiennych identyfikatorów dla kadego multipleksu i z tego wzgldu konieczna jest edycja TS_ID

Indeks

Donnafugatta Golf Resort & Spa ***** (NH Hotel)

W sycylijskim miecie Ragusa wybudowany zosta┼é w 2010 roku piciogwiazdkowy, luksusowy hotel, wyposaony w 200 pokojów, prywatne centrum zdrowia, ldowisko dla helikopterów oraz 10 sal konferencyjnych dla 350 osób. Dodatkow atrakcj hotelu s dwa 18 do┼ékowe pola golfowe.
            

 Zdjcie przedstawia stacj czo┼éow z┼éoon z dziesiciu modu┼éów przetwarzajcych kana┼éy cyfrowe (transmodulatorów) DVBS2/COFDM pod┼éczonych do nadajnika optycznego, zapewniajcego sygna┼é dla wiat┼éowodowej sieci dystrybucyjnej.
System jest sterowany zdalnie przez kontroler stacji czołowej za pomoc modemu IP. Instalacja wykonana została przez firm C.D.C Energy S.r.l., mieszczc si w Katanii

Indeks

 

Wprowadzenie do techniki wiatłowodowej

Sieci wiat┼éowodowe s zaawansowanym rozwizaniem, pozwalaj cym na dystrybucj sygna┼éów telewizyjnych na bardzo duych obszarach.
Wykorzystanie wiat┼éowodów pozwala rozwiza problemy zwizane z dystrybucj sygna┼éów TV na due odleg┼éoci.

Coraz czciej obserwujemy sytuacje, gdy wymagana jest dystrybucja sygnału TV na rozległych obszarach, takich jak centra handlowe, stadiony czy osiedla mieszkaniowe.
Wraz ze wzrostem rozmiaru sieci dystrybucyjnej trzeba stawi czo┼éa ograniczeniom wynikajcym ze stosowania przewodu koncentrycznego w d┼éugich ┼éczach: „wysze t┼éumienia prowadz do zastosowania kilku kaskadowo po┼éczonych stopni wzmocnienia, a to wywo┼éuje spadek jakoci sygna┼éu, objawiajcy si zmniejszeniem C/N”.
Problem pogłbia si, gdy transmitowane ma by inne pasmo czstotliwoci ni pasmo

 

telewizji naziemnej, na przykład ma to by transmisja satelitarna.
W tym przypadku, wysoki zakres (950-2150 MHz) czstotliwoci poredniej IF moe sta si dla instalatora ród┼éem powanym problemów.
Moliwym rozwizaniem tej sytuacji jest wykorzystanie wiat┼éowodu – falowodu wykonanego ze szklanego materia┼éu, zdolnego do transportu wiat┼éa w swoim wntrzu.
Za pomoc wiat┼éowodu moliwa jest transmisja informacji, w tym przypadku sygna┼éu telewizyjnego, w postaci impulsów Wprowadzenie do techniki ┼Ťwiat┼éowodowej wietlnych zamiast elektrycznych. Rozwizanie to pozwala unikn stosowania korektorów, poniewa sygna┼é 5-2150 MHz wysy┼éany jest na odleg┼éo 25 km z równomiernym t┼éumieniem ok. 0,3 dB/km w ca┼éym pamie pracy.
Dziki swoim niewielkim wymiarom (typowa rednica przewodu z┼éoonego z 4 wiat┼éowodów wynosi oko┼éo 5 mm) umieszczanie przewodów nawet w wyjtkowo wskich kana┼éach telekomunikacyjnych staje si wyjtkowo ┼éatwe.
Zalety wiat┼éowodów:
minimalne tłumienie sygnału pozwala na tworzenie rozległych

 

sieci dystrybucyjnych o duym obszarze pokrycia
pełna kompatybilno z technologi cyfrow
due pasmo transmisyjne
niska waga i małe wymiary
dostpno krzemu, podstawowego materiału do produkcji
Dodatkowo, podobnie jak przewód koncentryczny, wiat┼éowód jest bezpieczny i zdrowy:
oferuje odporno na szumy i zak┼éócenia elektromagnetyczne
utrudnia podsłuchanie transmisji
wyklucza promieniowanie sygnału do rodowiska
wiat┼éowód wymaga jednak delikatnego traktowania, poniewa jest mniej odporny mechanicznie ni przewód koncentryczny. Wszystkie z┼écza oraz spawy wiat┼éowodu wymagaj wyczucia i dok┼éadnoci wykonania.
Biorc pod uwag powysze czynniki, Televes, wiatowy lider w produkcji urzdze oraz oprogramowania do odbioru i dystrybucji sygna┼éów telewizyjnych, dostarcza swoim klientom kompletn gam produktów wiat┼éowodowych
 

Indeks

 

Televes
Televes Televes