The wishlist name can't be left blank

FMT: Fibredata Monitoring Tool

Konfiguracja i monitorowanie infrastruktury Hospitality

Platforma do zarządzania siecią oparta na modelu FCAPS (Fault, Configuration, Accounting, Performance and Security). Ułatwia monitorowanie urządzeń w sieci, w tym wszystkie niezbędne funkcje, aby zapewnić pełny przegląd infrastruktury sieciowej niezależnie od zastosowanej technologii, a także centralizację odbioru zdarzeń.
Informacje graficzne o stanie sieci oraz zaawansowany panel sterujący, zarówno na poziomie konfiguracji, jak i obsługi.
W magazynie
SKU
76913X_Monitoring
Wybierz produkt
Elementy produktów grupowanych
Nr.Kat. 769130 Hardware + Software + Licencja
Nr.Kat. 769131 Software + Licencja
Nr.Kat. 769132 Hardware + Software + Licencja (Do 128 ONT)
Utwórz PDF
Cechy wyróżniające
  • Efektywne uruchamianie i zarządzanie. Skraca czas wdrażania i zmniejsza ryzyko błędów ludzkich dzięki automatyzacji procesu konfiguracji. Pozwala na masowe ustawienia elementów sieci.
  • Wysoka skalowalność. Może być używany w prostych lub złożonych sieciach i może monitorować wiele różnych elementów. Do narzędzia monitorowania można stopniowo dodawać nowe elementy.
  • Usługa monitorowania stanu sieci, której można użyć do przewidywania potencjalnych problemów (konserwacja zapobiegawcza).

Ogólna charakterystyka
  • Masowa konfiguracja elementów sieci GPON w oparciu o skrypty i pliki CSV. Można go użyć do zmiany konfiguracji Wi-Fi, rozszerzeń SIP itp.
  • Zdalne wykrywanie wszystkich elementów podłączonych do sieci, które można zarejestrować w FMT, klasyfikacja zgodnie z ich funkcją i reprezentacja na schemacie sieci, aby można było rozpocząć ich monitorowanie.
  • Uzyskanie wartości różnych parametrów elementów architektury Hospitality.
  • Aktywne monitorowanie wszystkich elementów sieci, sprawdzanie w regularnych odstępach czasu różnych elementów wyposażenia i usług.
  • Okresowe generowanie raportów ewolucji wydajności sieci w danym okresie i przechowywanie zapisów.
  • Zapisywanie konfiguracji urządzeń oraz inwentaryzacyjna baza danych wszystkich elementów sieci.
  • Planowanie aktualizacji / masowych konfiguracji elementów sieci GPON.