Televes Televes
Televes
Język: en | fr | de | it | pl | pt | es
Televes
Televes
Televes
Televes

Antena DAT HD Boss Mix, 4 sztuki

Ref. 149610

Informacje dodatkowe
Product release: 
Instrukcja obsÅ‚ugi: 
Televes zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktu.
Produkt może być inny niż na zdjęciu.


  • Antena Mix do odbioru BIII (174-230) i UHF (470-862).
  • Antena UHF typu Yagi ska?adaj?ca si? z 39 elementów, w tym z 24 dyrektorów.
  • Dyrektory zosta?y rozmieszczone pod k?tem w trzech rz?dach, co pozwala osi?gn?c du?? kierunkowo?? i równomierny zysk w ca?ym pa?mie pracy anteny. Optymalna, omija odbicia.
  • Cz??? do odbioru BIII jest tak?e typu Yagi. Sk?ada si? z 3 elementów: dipola i 2 reflektorów.
  • Struktura opiera si? na antenie DAT HD z dodakowymi elementami dla BIII.
  • System BossTech jest za??czany poprzez zasilenie uk?adu.
Numer Katalogowy  1496   
  Tryb pasywny Tryb aktywny
Kana?y Ch.  5-12 21-69  5-12 21-69 
Zysk/Wzmocnienie dBi  8.5  16  21 28 maks. 
Wspó?czynnik szumów dB 2
T?umienie prom. wstecznego dB     
Pobór pr?du mm 45 maks.
D?ugo?? mm 1112
Obci??enie wiatrem 800 N/m2 N  135   
100 N/m2  185   
Informacje dodatkowe
Product release: 
Instrukcja obsÅ‚ugi: 
Televes
Televes Televes