Televes Televes
Televes
J─Özyk: fr | pl | pt | es
Televes
Televes
Televes
Televes

Antena DAT HD Mix, opakowane pojedyncze

Ref. 149601

Informacje dodatkowe
Zdj─Öcia: 
ANT.DAT HD MIXTA
Televes zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktu.
Produkt mo┼╝e by─ç inny ni┼╝ na zdj─Öciu.
  •  Antena Mix do odbioru BIII (174-230) i UHF (470-862).
  • Antena UHF typu Yagi ska?adaj?ca si? z 39 elementów, w tym z 24 direktorów.
  • Direktory zosta?y rozmieszczone pod k?tem w trzech rz?dach, co pozwala osi?gn?c du?? kierunkowo?? i równomierny zysk w ca?ym pasmie pracy anteny. Optymalny aby omin?? odbicia.
  • Cz??? do odbioru BIII jest tak?e typu Yagi. Sk?ada si? z 3 elementów: dipola i 2 reflektorów.
  • Struktura opiera si? na antenie DAT HD z dodakowymi elementami dla BIII.
  • System BossTech jest za??czany poprzez zasilenie uk?adu.

 

 

 

Numer Katalogowy  149601   
  Tryb pasywny Tryb aktywny
Kana?y Ch.  5-12 21-69  5-12 21-69 
Zysk/Wzmocnienie dBi  8.5  16  8.5 28 max. 
Wspó?czynnik szumów dB 2
T?umienie prom. wstecznego dB     
Pobór pr?du mm 45 maksimalny
D?ugo?? mm 1112
Obci??enie wiatrem 800 N/m2 N  135   
100 N/m2  185   
Informacje dodatkowe
Zdj─Öcia: 
Televes
Televes Televes