Televes Televes
Televes
Język: en | fr | de | it | pl | pt | ru | es
Televes
Televes
Televes
Televes

Wzmacniacz Avant HD BI/III/DAB-FM-10 UHF-SAT

Ref. 5328

Informacje dodatkowe
AMPLIF. AVANT-HD
Televes zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktu.
Produkt może być inny niż na zdjęciu.

Zaprojektowany jako wzmacniacz czo?owy, posiada wej?cia FM, VHF, 3 UHF, wej?cie Wszystkie Pasma i FI. Zaprojektowany do pracy zarówno z kana?ami analogowymi jak i cyfrowymi. Wej?cie VHF mo?na u?ywa? z antenami do Pasma I, Pasma III, lub DAB (Radio Cyfrowe). 3 wej?cia UHF ??cznie dysponuj? 10 konfigurowalnymi filtrami. W ka?dym z nich mo?na ustawi? od 1 do 5 kolejnych kana?ów, zezwalaj?c na maksymalnie 50 kana?ów ze wszystkimi w??czonymi filtrami. Wej?cie Wszystkie Pasma zosta?o zaprojektowana by wzmocni? kana?y przetworzone przez urz?dzenia T05.

Zysk dostosowuje si? automatycznie bior?c pod uwag? poziom zaprogramowanego wyj?cia.

Wej?cie IF umo?liwia wzmocnienie sygna?u wybranej satelity, pasmo pracy i polaryzacj? (13/17 V i obecno??/brak tonu 22 KHz)

Poziom wyj?cia wszystkich wzmacnianych kana?ów wyrównuje si? na odpowiedniej warto?ci. Pozwala stworzy? wyrównanie stoku automatycznie lub r?cznie.

Wielka zaleta tego urz?dzenia le?y w jego uniwersalno?ci. Pozwala pracowa? ze wszystkimi typami sygna?ów i dzi?ki temu, pozwala ??czy? instalacje ICT jak np. w domach jednorodzinnych.

 

 

 

 

 

Numer katalogowy  5328
Wej?cia  UHF 1  UHF 2  UHF 3  FM BI/BIII/DAB  VHF/UHF   FI/SAT 
Pasma cz?stotliwo?ci MHz  470-862  87-108  47-68/174-230  47-370  370-862 950-2150 
Konfiguracja filtrów  10 0 0 - - -
9 0 1 - - - - -
7 2 1 - - - - -
6 3 1 - - - - -
5 3 2 - - - - -
Liczba kana?ów na filtr  0-5 -  - 
Zysk dB    Auto.
(maks. 51±3)
 Auto.
(maks. 41±3)
 Auto.
(maks. 44±3)
 Auto.
(maks. 36±2)
 Auto.
(maks. 391±2)
(maks. 42-45±23)
Regulacja zysku    0-20  0-25 -  OFF  -  -  0-12 - OFF
Optymalny poziom wej?cia dBµV 60-105  60-85 62-87   69-73  70-74  -
R?czne regulowanie t?umienia ±9 (przez pojedy?czy kana?) ±9 ±9 0-24
Dostosowanie nachylenia dB    0-9  - - 0-12
Poziom wyj?cia dBµV    117  111    117  123
Regulacja poziomu wyj?ciowego    96-111  86-101 91-106  96-111  -
Wspó?czynnik szumów dB    9 tip 10   -  9
Separacja 20 (±16 MHz)      -    40 (862 MHz)
Zasilanie liniowe wej?cia Vdc  24  -  24   -  13/17 (22 kHz)
Maksymalne nat??enie pr?du mA  60  - 60  -  - 300 
Napi?cie zasilania Vac  196-264 (50/60 Hz)
Pobór mocy W 30
Indeks bezpiecze?stwa IP 20
Maks. temperatura dzia?ania ºC 45
Wymiary mm  320x250x60
Informacje dodatkowe
Televes
Televes Televes