The wishlist name can't be left blank

IP PBX

IP PBX

IP PBX

Centrala systemów telefonii VoIP.
Urządzenia te wykorzystują protokoły IP do zarządzania połączeniami wewnętrznymi, a także do wykonywania i odbierania połączeń z zewnątrz.