The wishlist name can't be left blank

Tradycyjne kable koncentryczne

Tradycyjne kable koncentryczne

Szeroka gama kabli koncentrycznych, zazwyczaj stosowanych w tradycyjnych infrastrukturach telekomunikacyjnych (Ø ok. 6,5-7mm).
Scenariusz technologiczny spowodowany wdrożeniem tzw. dywidendy cyfrowej, wymaga aby wszystkie elementy instalacji telewizyjnych spełniały minimalne standardy, dzięki którym wyeliminuje się potencjalne sygnały zakłócające, pochodzące z nowych usług telefonii LTE800/4G. Dlatego też, w kablach oprócz tłumienia, istotną rolę odgrywa ekranowanie, mające wpływ na finalny wynik instalacji.
Bezpieczeństwo osób to nasza odpowiedzialność i dlatego nasze kable spełniają wymogi CPR (euroklasy: B2ca do F).