The wishlist name can't be left blank

5x – 1 Satelita

Seria NevoSwitch dCSS 5x – 1 Satelita


Co to jest technologia dCSS?

Technologia dCSS jest ewolucją technologii SCR, której cechy opisujemy poniżej:

Technologia SCR (Satellite Channel Router) umożliwia pełną dystrybucję sygnałów z jednego lub kilku satelitów do wielu użytkowników za pośrednictwem jednego kabla koncentrycznego.
Istotnym aspektem było wyeliminowanie wielu kabli niezbędnych do obsługi nowych urządzeń odbiorczych. & nbsp; Osiągnieto to dzięki statycznej lub dynamicznej alokacji pasm użytkowników i wykorzystaniu komend opartych na protokole DiseQc do strojenia sygnałów satelitarnych.
Standard SCR (EN50494) został zdefiniowany w 2007 roku. Technologia ta, określona na podstawie telewizji analogowej, przewidywała zastosowanie do 8 pasm użytkownika (User Bands) w paśmie satelitarnym IF (950-2150 MHz). Każde z nich jest przypisywane do tunera użytkownika, a w każdym z nich, za pomocą przetwarzania częstotliwości, wybierane jest dowolne pasmo i polaryzacja wejściowa.
Technologia dCSS (Digital Channel Stacking Switch), w oparciu o normę EN50607, wprowadza istotne ulepszenia, takie jak zwiększenie liczby satelitów do dystrybucji lub możliwość korzystania z 32 pasm użytkownika w jednym kablu, co odpowiada zajęciu praktycznie całego pasma satelitarnego. Ponadto, technologia dCSS jest kompatybilna z SCR.

Technologia dCSS może być zastosowana w instalacjach zbiorczych lub pojedynczych oraz w dynamicznym i statycznym trybie pracy. To drugie jest bardziej elastyczną i ekonomiczną alternatywą w porównaniu ze stacjami z przetwarzaniem częstotliwości pośrednich, które towarzyszyły pierwszym analogowym i cyfrowym dystrybucjom satelitarnym.
Technologia dCSS może być także łączona z systemami światłowodowymi.

Reasumując, technologia dCSS stanowi przełom w dystrybucji sygnału satelitarnego za pośrednictwem pojedynczego kabla koncentrycznego i umożliwia wprowadzenie nowych odbiorczych urządzeń domowych, takich jak Home Gateway lub PVR, które są wielkim oczekiwaniem operatorów satelitarnych w perspektywie krótko- i średnioterminowej.

Multiswitche

Multiswitche z wyjściami obsługującymi dCSS (SCR I & II i legacy)

  • Działanie w trybie dynamicznym: każdy wygenerowany pakiet IF jest przypisywany do użytkownika sieci, który za pośrednictwem kompatybilnego STB zarządza zawartością swojego pakietu lub pasma użytkownika (user band)