Namn på favoritlistan kan inte lämnas tomt
Option analog Ljud/Bild visning

Option analog Ljud/Bild visning

Option IPTV-analysator

Option IPTV-analysator

Option WiFi-analysator (2.4/5GHz)

Instrument H30Evolution / H30Crystal / H30+ & H30D+

Denna funktionalitet tillåter en fullständig analys av WiFi-bandet med automatisk upptäckt av alla nätverk. Var och en av dem identifieras med namn, och effektnivån från accesspunkten visas. Två visningslägen tillhandahålls för användaren. ”List-läget" ger en lista över detekterade nätverk med tillhörande data och effektnivå, medan "Kart-läget” visar dem på en tvåaxlad karta: effektnivå kontra frekvens.
Ref. 593250
Generate PDF
EAN13: 8424450207666
Product no:
E-no:
El-nr:
SKU
593250