Namn på favoritlistan kan inte lämnas tomt

datacom_D_PC_distribution

datacom_D_PC_distribution

Passiva komponenter för datanät, som i kombination med datakablar används för distributionen av signalen till slutanvändaren