Namn på favoritlistan kan inte lämnas tomt
Transmodulator med remultiplexing T0X

Transmodulator med remultiplexing T0X

Singel transmodulator T0X

DVBS/S2 till DVBT, med/utan CI

Transmodulatorn tar emot en SAT-transponder av typen DVBS (QPSK) eller DVBS2 (QPSK /8PSK) modulation och demodulerar den för att sen skapa en MPEG-2 transport ström. MPEG2 transportströmen är därefter modulerad som COFDM och konverterad till vald utkanal (UHF eller VHF, med en 7/8 MHz bandbredd), med en grannkanalduglig upp-konverter.
Finns i lager
SKU
G_018
Grupperade produktartiklar
Ref. 563301 Är utrustad med CI
Generate PDF
Står Ut För
  • Totalt eller selektivt borttagande av tjänster/program i den mottagna transpondern, i syfte att hindra mottagarna från att detektera (och memorera) dessa tjänster.
  • Editerbar TS_ID, vilket gör detektion av program/tjänster enklare för mottagaren (STB), eftersom mottagarens kanalscanning styrs av dessa parametrar.
  • LCN (Logical Channel Number) tilldelar och styr kanalnumrering för respektive program/tjänst på utgången i syfte att göra kanalordningen enklare för mottagaren (STB)
  • Tillhandahåller information angående både positionen av varje specifik service och den övergripande positionen, vilket tillåter en optimering av de tjänster som distribueras.
  • Kan fjärrstyras genom användande av CDC (kontrollenhet för huvudcentral)

Huvudegenskaper
  • S_ID är editerbar för att förhindra mottagaren (STB) i en installation från att återgå när utgångsmultiplexens innehåll är ändrad
  • Editerbar Network_ID, Original Network_ID och Cell_ID för kontroll av nätverksparametrar
  • De krypterade satellitprogrammen är transformerade till en fri DTT-service genom ett common interface med passande CAM modul. Beroende på vilken CAM-typ som används (standard/professionell), kan en eller flera program/tjänster avkodas för att därefter kunna distribueras okrypterade.

Blockdiagram