Namn på favoritlistan kan inte lämnas tomt

Terminaler

Terminaler

Enheter för VoIP-infrastruktur, till exempel IP- och analogtelefon eller andra relaterade tillbehör.