Namn på favoritlistan kan inte lämnas tomt

MOSAIQ6 spektrum analysator

The power of user experience

MOSAIQ6 är ett bärbart Fältstyrke-instrument med topp-prestanda, avancerad funktionalitet och högsta noggrannhet,. Det är byggt för professionell användning.

Ta reda på hur MOSAIQ6 gör ditt arbete enklare
EAN13: -
Ej i lager
SKU
G_190
Välj din produkt
Grupperade produktartiklar
Ref. 596101 DVB-T/T2/S/S2/C + CI + F.O.
Ref. 596111 DVB-T/T2/S/S2/C + CI + Selektiv F.O.
Generate PDF
Står Ut För

  • MOSAIQ6 inkluderar en avancerad pekskärm för att fullt ut dra nytta av fördelen med styrning och kontroll genom rörelser
  • Tack vare dess konfigurerbara interface, kan du välja vilka 6 fönster som du samtidigt vill visa i den 8’’ stora högupplösta skärmen
  • Ultra-snabb spektrum analysator: Med processing real-tid
  • Alltid klar för mätning: Enkelt och snabbt utbytbara och laddbara batteri
  • Ergonomisk: Ett utförande som optimerats för att maximera effektiviteten i handhavandet
  • Alltid uppdaterad: Instrumentet uppdateras automatisk via molntjänst
  • Transportväska medföljer


ULTRA-FAST SPEKTRUMANALYSATOR

Med MOSAIQ6 går det att se interferenser och störange signaler, hur snabba de än må var

MOSAIQ6 ger dig en professionell spektrumanaly med en ultra-snabb digital processtid. (sweep tid < 10 ms) och med ett högt dynamiskt område (> 50 dB). Tillika med avancerade funktioner för detektering och analys av signaler inom hela bandet 5 MHz till 3,300 MHz (”waterfall”, ”event triggers”, markörer, konfigurerbar RBW och VBW, etc.).

WATERFALL

Signalen visas grafiskt som både tid och frekvens

Signalnivån visas som färgskala och representeras på tidsaxel (se figur). Det perfekta verktyget för att visa korta intermittenta störningar eller för analys av fading, observationer som skulle vara mycket svåra med bara ett traditionellt spektrum.

KONSTELLATION OCH EKON

Viktigt att veta effekten av MER värdet

Konstellationsdiagramet är värdefullt för att detektera eventuellt brus, fas jitter, störningar och andra potentiella felkällor som skulle kunna påverka signalen genom att minska BER.
Den grafiska echovisningen gör det möjligt att detektera reflektioner i den terresta DVB-T/T2 mottagningen, som med säkerhet påverkar BER-värdet negativt.

MULTISTANDARD

Allt i Ett

Ett och samma instrument kan analysera och mäta analoga och digitala signaler, både på det terresta bandet och på satellit banden (FM, IPTV, optisk fiber, Wi-Fi, DVB-T/T2, DVB-C Annex A, B, and C, och DVB-S/ S2/S2X). Förutom allt detta kan analys av DAB och DAB+ inkluderas som option.

OPTISK MÄTNING

Nya högkapacitetsnät kan nu mätas

Så snart den optiska fiberingången aktiverats och tack vare den optiska mottagaren (oberoende av om den är selektiv eller inte), kan den optiska dämpningen mätas för tre våglängder (1310 nm, 1490 nm, och 1550 nm) samtidigt med nivåmätning och RFoG analys.

IPTV

Utöver radiofrekvenser

Tillåter demodulation och analys av en IPTV-ström (både Unicast och Multicast), inte bara genom display av video utan också genom att visa värde på total bit rate och relevant information för varje service: SID, VPID, AID, video profile samt bit rate för både audio och video.
Dessutom analyseras specifika protokoll såsom UDP Payload Bitrate, IP payload bitrate, och Packet arrival minimum.

LTE KONTROLL

En installation utan störningar

Instrumentet kan också analysera påverkan av LTE- signal på DTT-kanalerna och detektera om behov finns av LTE-filter. Dessutom kan instrumentet simulera spektrumförändringen om det filter, som instrumentet rekommenderar hade varit inkopplat.
En lista på filter finns förprogrammerad för att förenkla valet av det filter, som bäst följer användarens önskemål.

PASS/FAIL INDIKATOR

En snabb blick räcker!

Det är enkelt att minimera installationsmisstag med instrumentets “Pass/Fail” indikator, ett grafiskt verktyg för att snabbt skapa förståelse för mätresultatet. Flera olika nivåer finns att välja på för att definiera var “godkänt värde” ska ligga, helt beroende på vad som ska mätas: huvudcentral, bredbandsförstärkare, nätverk, överlämningspunkter, lägenhet/villa, etc. Förutom ett antal fördefinerade värden, går det också att själv bestämma önskade värden för när signalen ska få status “godkänd”.

100% AUTOMATISK

Automatisk detektering av allaparametrar i signalen

Anslut ingångssignalen till din MOSAIQ6 och inom några sekunder kommer mätaren att automatiskt detektera signalen. Enheten söker först efter standarden och sedan för alla standardparametrar.
Det är inte längre nödvändigt att på instrumentet ställa in standarden för signalen som skall tas emot eller parametrarna för densamma. Med MOSAIQ6 är det bara att ansluta RF-kabeln och enheten hittar automatiskt standarden (DVB-T / T2, DVB-C, QAM-B, ISDB-T för markbundet band och DVB-S / S2 / S2X för satellitband, IPTV, med mera.) och alla andra parametrar relaterade till signalen.

SATELLITIDENTIFIERING

MOSAIQ6 gör identifieringen för dig

Genom att bara ansluta RF-kabeln till din MOSAIQ6 hittar du vilken satellit din antenn pekar på. Utan behov av tidigare kontroller eller konfigurationer.

EKO OCH REFLEKTIONER

Optimera mottagningen

När det handlar om mottagning av DVB-T och DVB-T2, är eko en viktig parameter att bevaka. Det får absolut inte finnas reflekterande signaler som kan äventyra mottagningen. MOSAIQ6 visar tydligt eventuella eko i den mottagna signalen, vilket är förutsättningen för att installatören ska kunna minimera dessa för att få en optimal mottagning.

ANVÄNDAR PROFILER

Det enklaste sättet att konfigurera din MOSAIQ6

MOSAIQ6 låter dig spara flera profiler beroende på vilken typ av installation du ska arbeta med. Därför behöver du inte välja de parametrar som krävs varje gång du behöver göra en ny mätning. Du väljer bara den profil du vill arbeta med och alla parametrar kommer automatiskt att konfigureras i instrumentet.

MÄTLAGRING: MAKROLOGGAR OCH DATALOGS

Spara all mätdata i det inbyggda 32GB internminnet

Medan du mäter eller utforskar eventuella problem kan du spara samplingsdata för signalparametrarna för vidare analys, eller bara helt enkelt spara informationen och senare föra över dem till dina rapporter.
Inte bara mätningarna sparas, men skärmdumparna sparas också, precis som tidpunkten för inspelningen. Dessutom kan du programmera ett Makro, så att du kan upprepa och lagra mätningarna bara genom att ange tidsintervallet mellan två på varandra följande mätningar.