Namn på favoritlistan kan inte lämnas tomt
Singel transmodulator

Singel transmodulator

Transmodulator med remultiplexing

DVBS/S2 till DVBT, med CI

Transmodulator med möjlighet att generera upp till 2 COFDM strömmar genom multiplexing av inkommande 3st (2+1) olika transponders.

Dessa kan komma från 2 olika satelliter (2 helt oberoende SAT ingångar), eller från en satellit, genom användande av ingångsloop i HC'n.

EAN13: -
Ej i lager
SKU
G_019
Välj din produkt
Grupperade produktartiklar
Ref. 564301 Twin
Ref. 564305 Twin (SW Viasat)
Generate PDF
Står Ut För
  • Totalt eller selektivt borttagande av tjänster/program i den mottagna transpondern, i syfte att hindra mottagarna från att detektera (och memorera) dessa tjänster.
  • Editerbar TS_ID, vilket gör detektion av program/tjänster enklare för mottagaren (STB), eftersom mottagarens kanalscanning styrs av dessa parametrar.
  • LCN (Logical Channel Number) tilldelar och styr kanalnumrering för respektive program/tjänst på utgången i syfte att göra kanalordningen enklare för mottagaren (STB)
  • Tillhandahåller information angående både positionen av varje specifik service och den övergripande positionen, vilket tillåter en optimering av de tjänster som distribueras.
  • Kan fjärrstyras genom användande av CDC (kontrollenhet för huvudcentral)

Huvudegenskaper
  • "Null packet insertion" eller som det också kallas “Stuffing” gör scanningprocessen i mottagaren avsevärt snabbare.
  • PID filtrering gör det möjligt att plocka bort icke önskad service från en Multiplex, en viktig funktion i förbindelse med avkryptering genom CAM.
  • S_ID är editerbar för att förhindra mottagaren (STB) i en installation från att återgå när utgångsmultiplexens innehåll är ändrad.
  • Editerbar Network_ID, Original Network_ID och Cell_ID för kontroll av nätverksparametrar
  • De krypterade satellitprogrammen är transformerade till en fri DTT-service genom ett common interface med passande CAM modul. Beroende på vilken CAM-typ som används (standard/professionell), kan en eller flera program/tjänster avkodas för att därefter kunna distribueras okrypterade.

Blockdiagram

IBD05190001_0.jpg