Namn på favoritlistan kan inte lämnas tomt

CoaxData serien

CoaxData serien

Fastigheternas koaxiala nät har en långt mycket större kapacitet än att bara distribuera TV-signalen. CoaxData är ett system som drar nytta av det lediga utrymmet i syfte att bygga ett parallellt data-nätverk genom hela antenn-nätverket. Detta gör det möjligt att enkelt implementera ett höghastighets data-nätverk i samma nätverk som tidigare endast distribuerade TV-signal. Detta utan att de begränsningar i längd som en Ethernet-kabel för med sig, eller WiFi-nätverkets känslighet för störningar. CoaxData är i högsta grad, en stabil, enkel och mycket tillförlitlig lösning för distribution av Internet access.