Namn på favoritlistan kan inte lämnas tomt

Breakout boxes

Breakout boxes

Breakout boxes

Breakout box är användarens (abonnentens) överlämningspunkt och kan innehålla en eller flera punch down strips, dessutom ett testuttag för abonnenten.