Namn på favoritlistan kan inte lämnas tomt

Dubbelskärmad- Klass B

Konventionella koaxialkablar (RG-6) Dubbelskärmad- Klass B


Dubbelt skärmad koaxialkabel "Class B"

Med dubbla skärmningslager stöder dessa kablar standard EN 50117 och klassas som "Class B", efter sina specifika egenskaper:

  • För 5 MHz - 30 MHz => TI < 15 mΩ/m
  • För 5 MHz - 1000 MHz => SA > 75 dB
  • För 1000 MHz - 2000 MHz => SA > 65 dB
  • För 2000 MHz - 3000 MHz => SA > 55 dB

"Transfer impedance" (TI) bestämmer hur effektiv skärmningen är på låga frekvenser medan "shielding attenuation" (SA) definierar motsvarande inom området 30 MHz-till-3000 MHz.

CPR Eca: Pläterad stål/aluminium

Eca Euroclass - Kopparpläterad innerledare av stål och skärm av aluminium

  • Den kopparpläterade innerledaren av stål har bra mekaniska egenskaper
  • Skärmen av aluminium har en högre resistans men tillför flexibilitet och ökad formbarhet
  • Eca Euroclass