Namn på favoritlistan kan inte lämnas tomt

CPR Fca: Koppar/koppar

Markkabel (RG-11) CPR Fca: Koppar/koppar

CPR Fca: Koppar/koppar

Fca Euroclass - Innerledare och skärm av koppar