Namn på favoritlistan kan inte lämnas tomt

Minikabel

Mikro-kabel Minikabel

Koppar/ förtennad koppar

Innerledare av koppar och förtennad skärm av koppar

  • Innerledaren av koppar skapar låg resistans och en förträfflig frekvensgång både för låga och höga frekvenser
  • Den förtennade kopparskärmen har låg resistans och förträffliga skärmningsegenskaper