Namn på favoritlistan kan inte lämnas tomt

Overlight serien (upp till 64 användare)

Overlight serien (upp till 64 användare)

En serie för distribution av terrest- och satellitsignal till flera användare genom en optisk fiber. Tack vare optimerad elektronik och låga förluster, kan antalet förstärkare minskas. Detta förenklar design och distribution i olika installationer, samt bevarar signalkvaliteten i hela kedjan.