Namn på favoritlistan kan inte lämnas tomt

Optiska mottagare

Overlight serien (upp till 64 användare) Optiska mottagare

Optiska mottagare

Mottagare som återställer den optiska TV-signalen, som skickas av sändaren och tillhandahåller tjänsterna till användarna.