Namn pÄ favoritlistan kan inte lÀmnas tomt

dLNB

LNB dLNB


Vad Àr dCSS-teknologin?

dCSS Àr en vidareutveckling av SCR-teknologin (SATCR) som karakteriseras nedan:

SCR teknologin (Satellite Channel Router) tillÄter distribution av en eller flera satelliter till flera kaskadkopplade anvÀndare över en och samma koaxialkabel.
Fördelen Àr möjligheten att slippa de extra koaxialkablar som annars skulle krÀvas för varje extra mottagare. Detta görs genom statiskt eller dynamiskt anvÀndande av banden samt det standardiserade DiseQc-kommandot för att vÀlja satellit, band eller polarisation.

Ett historiskt tillÀgg Àr att SCR-standarden (EN50494) definierades 2007. Den bygger pÄ ett analogt koncept och kan anvÀndas för upp till 8 anvÀndarband inom satellitens MF-band (950 MHz-2150 MHz). Varje band Àr dedikerat en anvÀndarmottagare och pÄ var och en av dessa kan valfri ingÄng/band/polaritet vÀljas genom frekvens processing.

Den senare tekniken, dCSS (Digital Channel Stacking Switch), baseras pÄ standard EN50607, dÀr ett flertal signifikanta förbÀttringar införts sÄsom ett ökat antal satelliter eller möjligheten att distribuera signalen i en kabel för upp till 32 anvÀndare. Dessutom Àr dCSS-teknologin kompatibel bakÄt till SCR.

dCSS kan anvÀndas för flera olika scenario (enskild eller flerfamiljsdistribution) och i dynamiskt eller statiskt operationslÀge. Det senare Àr mest flexibelt och ett kostnadseffektivt alternativt till granndelningssystem med MF-processing som dök upp i den tidiga analoga/digitala distributionstekniken.
Ytterligare fördel Àr att dCSS-teknologin kan kombineras med anvÀndandet av optisk fiber , vilket kraftigt ökar rÀckvidden pÄ distributionsnÀtet.

Sammanfattningsvis Àr dCSS-teknologin ett stort steg framÄt mot en distribution av satellitsignal över enskild koaxkabel och den kommer att öppna dörren för en massmarknad av nya mottagningsenheter i hemmet, sÄsom "Home Gateways" och PVR-mottagare frÄn vÄra största satelitoperatörer, bÄde pÄ kort och lÄng sikt.