Namn på favoritlistan kan inte lämnas tomt

dLNB

LNB dLNB


Vad är dCSS-teknologin?

dCSS är en vidareutveckling av SCR-teknologin (SATCR) som karakteriseras nedan:

SCR teknologin (Satellite Channel Router) tillåter distribution av en eller flera satelliter till flera kaskadkopplade användare över en och samma koaxialkabel.
Fördelen är möjligheten att slippa de extra koaxialkablar som annars skulle krävas för varje extra mottagare. Detta görs genom statiskt eller dynamiskt användande av banden samt det standardiserade DiseQc-kommandot för att välja satellit, band eller polarisation.

Ett historiskt tillägg är att SCR-standarden (EN50494) definierades 2007. Den bygger på ett analogt koncept och kan användas för upp till 8 användarband inom satellitens MF-band (950 MHz-2150 MHz). Varje band är dedikerat en användarmottagare och på var och en av dessa kan valfri ingång/band/polaritet väljas genom frekvens processing.

Den senare tekniken, dCSS (Digital Channel Stacking Switch), baseras på standard EN50607, där ett flertal signifikanta förbättringar införts såsom ett ökat antal satelliter eller möjligheten att distribuera signalen i en kabel för upp till 32 användare. Dessutom är dCSS-teknologin kompatibel bakåt till SCR.

dCSS kan användas för flera olika scenario (enskild eller flerfamiljsdistribution) och i dynamiskt eller statiskt operationsläge. Det senare är mest flexibelt och ett kostnadseffektivt alternativt till granndelningssystem med MF-processing som dök upp i den tidiga analoga/digitala distributionstekniken.
Ytterligare fördel är att dCSS-teknologin kan kombineras med användandet av optisk fiber , vilket kraftigt ökar räckvidden på distributionsnätet.

Sammanfattningsvis är dCSS-teknologin ett stort steg framåt mot en distribution av satellitsignal över enskild koaxkabel och den kommer att öppna dörren för en massmarknad av nya mottagningsenheter i hemmet, såsom "Home Gateways" och PVR-mottagare från våra största satelitoperatörer, både på kort och lång sikt.