The wishlist name can't be left blank

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Niniejsze Og├│lne Warunki Sprzeda┼╝y (zwane ÔÇ×OWSTÔÇŁ)b─Öd─ů mia┼éy zastosowanie do ka┼╝dej oferty nabycia z┼éo┼╝onej Sprzedaj─ůcemu lub oferty sprzeda┼╝y z┼éo┼╝onej przez Sprzedaj─ůcego oraz do ka┼╝dej bie┼╝─ůcej i przysz┼éej umowy sprzeda┼╝y zawartej przez sp├│┼ék─Ö TELEVES POLSKA sp. z o.o. z siedzib─ů we Wroc┼éawiu (51-162), ul. D┼éugosza 48, wpisan─ů do rejestru przedsi─Öbiorc├│w prowadzonego przez S─ůd Rejonowy dla Wroc┼éawia-Fabrycznej we Wroc┼éawiu VI Wydzia┼é Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem 0000356574, NIP 8992689284, REGON 021210184 (zwan─ů "Sprzedaj─ůcym") z osob─ů fizyczn─ů, osob─ů prawn─ů lub jednostk─ů organizacyjn─ů nieb─Öd─ůc─ů osob─ů prawn─ů, kt├│ra prowadzi we w┼éasnym imieniu dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů lub zawodow─ů i zawiera umow─Ö bezpo┼Ťrednio zwi─ůzan─ů z t─ů dzia┼éalno┼Ťci─ů, kt├│ra ma dla niej charakter zawodowy (zwan─ů "Kupuj─ůcym").
 2. Ka┼╝da sprzeda┼╝ dokonana przez Sprzedaj─ůcego b─Ödzie wyra┼║nie uzale┼╝niona od pe┼énej akceptacji przez Kupuj─ůcego niniejszych OWS. Jednocze┼Ťnie Kupuj─ůcy zrzeka si─Ö stosowania w stosunkach prawnych ze Sprzedaj─ůcym swoich og├│lnych warunk├│w zakupu lub dostawy, o ile stosuje je w swoim przedsi─Öbiorstwie.
 3. Kupuj─ůcy o┼Ťwiadcza, ┼╝e OWS zosta┼éy mu dor─Öczone przed zawarciem umowy sprzeda┼╝y.
 4. Z┼éo┼╝enie zam├│wienia lub zawarcie umowy ze Sprzedaj─ůcym oznacza pe┼én─ů i bezwarunkow─ů akceptacj─Ö przez Kupuj─ůcego niniejszych OWS, chyba ┼╝e Sprzedaj─ůcy pisemnie (pod rygorem niewa┼╝no┼Ťci) i wi─ů┼╝─ůco potwierdzi odmienne warunki sprzeda┼╝y, np. w odr─Öbnej umowie sporz─ůdzonej na pi┼Ťmie.
 1. OFERTA I ZAWARCIE UMOWY

  1. Obowi─ůzuj─ůcymi cenami s─ů ceny zawarte w wycenie, ofercie lub proformie sporz─ůdzonej przez Sprzedawc─Ö, a w przypadku ich braku w cenniku Sprzedawcy obowi─ůzuj─ůcym w dniu otrzymania zam├│wienia.
  2. Oferty Sprzedaj─ůcego podlegaj─ů przyj─Öciu przez okres w nich okre┼Ťlony, a w przypadku, gdy oferta nie zawiera terminu jej obowi─ůzywania ÔÇô przez okres trzydziestu (30) dni kalendarzowych od daty sporz─ůdzenia oferty. Sprzedaj─ůcy mo┼╝e wycofa─ç lub odwo┼éa─ç ofert─Ö w dowolnym momencie przed jej przyj─Öciem przez Kupuj─ůcego. Oferty Sprzedaj─ůcego mog─ů by─ç przyj─Öte jedynie bez zastrze┼╝e┼ä zmieniaj─ůcych istotnie tre┼Ťci oferty, a wszelkie zmiany lub uzupe┼énienia oferty poczytuje si─Ö za now─ů ofert─Ö.
  3. Informacje o towarach zawarte w katalogach produkt├│w, og┼éoszeniach, reklamach i cennikach udost─Öpnione przez Sprzedaj─ůcego, w tym na stronie internetowej, a tak┼╝e w jakiejkolwiek innej komunikacji ustnej, elektronicznej lub pisemnej Sprzedaj─ůcego maj─ů jedynie charakter orientacyjny, nie b─Öd─ů wi─ů┼╝─ůce i w razie w─ůtpliwo┼Ťci stanowi─ů zaproszenie do zawarcia umowy. Takie informacje mog─ů ulec zmianie bez wcze┼Ťniejszego powiadomienia i bez ponoszenia przez Sprzedaj─ůcego odpowiedzialno┼Ťci za jakiekolwiek b┼é─Ödy lub pomini─Öcia w nich zawarte. Sprzedaj─ůcy zastrzega sobie prawo, bez wcze┼Ťniejszego uprzedzenia, do zaprzestania produkcji towar├│w, wprowadzenia zmian w projekcie lub specyfikacji, w ramach programu ulepszania produktu lub jako metody pomocy w dost─Öpno┼Ťci produktu.
  4. Zam├│wienie powinno zosta─ç przes┼éane przez Kupuj─ůcego na pi┼Ťmie lub poczt─ů elektroniczn─ů na adres e-mail Sprzedaj─ůcego. Kupuj─ůcy mo┼╝e r├│wnie┼╝ dokona─ç zam├│wienia telefonicznie, Sprzedaj─ůcy nie ponosi jednak odpowiedzialno┼Ťci za b┼é─Ödy, kt├│re mog─ů powsta─ç wskutek nieporozumie┼ä przy komunikacji tre┼Ťci rozmowy. Sk┼éadaj─ůc zam├│wienie Kupuj─ůcy akceptuje ceny wskazane w ofercie, proformie lub cenniku Sprzedaj─ůcego. Przez przyj─Öcie zam├│wienia rozumie si─Ö o┼Ťwiadczenie Sprzedaj─ůcego o przyj─Öciu zam├│wienia przes┼éane Kupuj─ůcemu poczt─ů elektroniczn─ů lub w jakikolwiek inny pisemny spos├│b.
  5. Zam├│wienie po jego przyj─Öciu przez Sprzedaj─ůcego nie mo┼╝e zosta─ç anulowane w ca┼éo┼Ťci lub w cz─Ö┼Ťci, ani zosta─ç zmienione, chyba ┼╝e za wyra┼║n─ů zgod─ů Sprzedaj─ůcego. Je┼Ťli anulowanie zam├│wienia lub jego zmiana poci─ůga za sob─ů powstanie koszt├│w po stronie Sprzedaj─ůcego, to opr├│cz zgody Sprzedaj─ůcego konieczna jest uprzednia zap┼éata przez Kupuj─ůcego wszystkich koszt├│w poniesionych w zwi─ůzku z przyst─ůpieniem do realizacji zam├│wienia, w tym r├│┼╝nicy mi─Ödzy cen─ů sprzeda┼╝y towar├│w wskazan─ů w zam├│wieniu a ich cen─ů obowi─ůzuj─ůc─ů w momencie anulowania zam├│wienia.
 2. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

  1. Obowi─ůzuj─ůcymi cenami b─Öd─ů ceny wskazane w ofercie lub proformie z┼éo┼╝onej przez Sprzedawc─Ö lub, w przypadku jej braku, w cenniku Sprzedaj─ůcego obowi─ůzuj─ůcym w dniu otrzymania zam├│wienia. Ceny publikowane w cennikach, ofertach lub proformach nie zawieraj─ů podatku VAT, a tak┼╝e wszelkich innych podatk├│w, koszt├│w i prowizji, kt├│rych obowi─ůzek poniesienia ci─ů┼╝y na Kupuj─ůcym. Sprzedaj─ůcy mo┼╝e w ka┼╝dej chwili zmieni─ç cennik bez wp┼éywu na zam├│wienia oczekuj─ůce na dostaw─Ö, do kt├│rych b─Öd─ů mia┼éy zastosowanie ceny obowi─ůzuj─ůce w dniu przyj─Öcia zam├│wienia.
  2. Warunki p┼éatno┼Ťci ustalane s─ů w ka┼╝dym przypadku za obop├│ln─ů zgod─ů Kupuj─ůcego i Sprzedaj─ůcego. Ze wzgl─Ödu na sw├│j zakres stosowania umowa b─Ödzie podlega─ç m.in. przepisom ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzia┼éaniu nadmiernym op├│┼║nieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U z 2022 r., poz. 893), kt├│ra ustanawia ┼Ťrodki s┼éu┼╝─ůce zwalczaniu op├│┼║nie┼ä w p┼éatno┼Ťciach lub aktowi prawnemu, kt├│ry j─ů zast─ůpi. W ┼╝adnym wypadku maksymalne terminy p┼éatno┼Ťci ustanowione w ww. ustawie nie mog─ů zosta─ç przekroczone.
  3. Op├│┼║nienie Kupuj─ůcego w zap┼éacie ceny uprawnia Sprzedaj─ůcego do ┼╝─ůdania odsetek ustawowych za op├│┼║nienie w transakcjach handlowych naliczonych zgodnie z ustaw─ů wymienion─ů w pkt 2.2 OWS.
  4. Je┼╝eli Kupuj─ůcy op├│┼║nia si─Ö z zap┼éat─ů ceny za dostarczon─ů cz─Ö┼Ť─ç towar├│w albo je┼╝eli ze wzgl─Ödu na jego stan maj─ůtkowy jest w─ůtpliwe, czy zap┼éata ceny za cz─Ö┼Ť─ç towar├│w, kt├│re maj─ů by─ç dostarczone p├│┼║niej, nast─ůpi w terminie, Sprzedaj─ůcy mo┼╝e powstrzyma─ç si─Ö z dostarczeniem dalszych cz─Ö┼Ťci zam├│wionych towar├│w w ramach jednego zam├│wienia b─ůd┼║ realizacj─ů kolejnych zam├│wie┼ä, wyznaczaj─ůc Kupuj─ůcemu odpowiedni termin do zabezpieczenia zap┼éaty, a po bezskutecznym up┼éywie wyznaczonego terminu mo┼╝e od umowy odst─ůpi─ç. W powy┼╝szym przypadku Sprzedaj─ůcy ma r├│wnie┼╝ prawo odst─ůpi─ç od realizacji kolejnych zam├│wie┼ä.
 3. DOSTAWA I WYSYŁKA.

  1. Terminy dostaw wskazane w zam├│wieniu lub w potwierdzeniu Sprzedaj─ůcego o przyj─Öciu zam├│wienia maj─ů charakter orientacyjny. Sprzedaj─ůcy b─Ödzie stara┼é si─Ö zrealizowa─ç zam├│wienie w podanym terminie, bez op├│┼║nie┼ä, z zastrze┼╝eniem czasowej i prawid┼éowej dostawy w┼éasnej, chyba ┼╝e istniej─ů szczeg├│lne warunki w tym zakresie wyra┼║nie zaakceptowane przez Sprzedaj─ůcego. Brak zrealizowania zam├│wienia w terminie wskazanym w zam├│wieniu nie stanowi nienale┼╝ytego wykonania umowy przez Sprzedaj─ůcego i nie skutkuje przypisaniem mu jakiejkolwiek odpowiedzialno┼Ťci, w tym z tytu┼éu kar umownych
  2. O ile nie uzgodniono inaczej na pi┼Ťmie, towary zostan─ů dostarczone na adres w Polsce, wskazany przez Kupuj─ůcego podczas sk┼éadania zam├│wienia
  3. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru, a tak┼╝e odpowiedzialno┼Ť─ç za szkody, kt├│re towar mo┼╝e spowodowa─ç przechodzi ze Sprzedaj─ůcego na Kupuj─ůcego z chwil─ů wydania towaru, a w przypadku powierzenia towaru przewo┼║nikowi ÔÇô z chwil─ů wydania towaru przewo┼║nikowi, niezale┼╝nie od tego kto ponosi koszty transportu.
  4. W przypadku, gdy Kupuj─ůcy nie wejdzie w posiadanie towaru w uzgodnionym terminie dostawy (w szczeg├│lno┼Ťci gdy odm├│wi odbioru towaru), dostawa b─Ödzie uwa┼╝ana za dokonan─ů, a na Kupuj─ůcego przejdzie po up┼éywie terminu dostawy ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru, a tak┼╝e odpowiedzialno┼Ť─ç za szkody, kt├│re towar mo┼╝e spowodowa─ç. Ponadto Kupuj─ůcy poniesie wszelkie koszty (w tym przechowywania, ubezpieczenia i obs┼éugi) wynikaj─ůce z braku odebrania towaru.
  5. W przypadku, gdy Kupuj─ůcy nie wejdzie w posiadanie towaru, w ustalonym terminie dostawy lub prze┼éo┼╝y go bez zgody Sprzedaj─ůcego, Sprzedaj─ůcy b─Ödzie mia┼é prawo do wystawienia faktury za nieodebrany towar na pe┼én─ů jego cen─Ö, z uwagi na fakt, ┼╝e zgodnie z pkt 3.4 OWS dostawa b─Ödzie uwa┼╝ana za dokonan─ů.
  6. Sprzedawca ma prawo dostarczy─ç zam├│wiony towar w ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťciami w kilku dostawach. W przypadku, gdy Kupuj─ůcy z┼éo┼╝y┼é kilka zam├│wie┼ä, ka┼╝de z nich b─Ödzie traktowane jako oddzielna umowa sprzeda┼╝y.
  7. Wszystkie zam├│wione towary zostan─ů przetransportowane na koszt i ryzyko Kupuj─ůcego o ile nie uzgodniono inaczej w ofercie, proformie lub jakimkolwiek innym dokumencie umownym Kwota ww. wydatk├│w zostanie wskazana odr─Öbnie na fakturze VAT wystawionej za towar.
 4. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI.

  1. Sprzedaj─ůcy zastrzega, ┼╝e prawo w┼éasno┼Ťci sprzedawanego towaru przejdzie na Kupuj─ůcego dopiero w momencie zap┼éaty ca┼éo┼Ťci ceny na rzecz Sprzedaj─ůcego.
  2. Niewywi─ůzanie si─Ö z obowi─ůzku zap┼éaty przez Kupuj─ůcego uprawnia Sprzedaj─ůcego do ┼╝─ůdania zwrotu dostarczonego towaru, a tak┼╝e do zap┼éaty odszkodowania za szkody wynik┼ée z naruszenia umowy sprzeda┼╝y. Sprzedaj─ůcy jest uprawniony do potr─ůcenia na poczet odszkodowania wszelkich kwot otrzymanych od Kupuj─ůcego z tytu┼éu ceny.
  3. W przypadku, gdy dostarczone towary zosta┼éy przetworzone lub w┼é─ůczone do innego sprz─Ötu, Sprzedaj─ůcy mo┼╝e zachowa─ç tytu┼éem zabezpieczenia p┼éatno┼Ťci przetworzone towary lub sprz─Öt do czasu zap┼éaty pe┼énej ceny przez Kupuj─ůcego. Kupuj─ůcy zobowi─ůzuje si─Ö poinformowa─ç o istnieniu tego zastrze┼╝enia osoby trzecie, na kt├│re mo┼╝e ono mie─ç wp┼éyw, w szczeg├│lno┼Ťci podmioty, kt├│re s─ů odbiorcami pod jakimkolwiek tytu┼éem towar├│w b─Öd─ůcych przedmiotem umowy.
 5. ZWROTY.

  1. Sprzedaj─ůcy nie przyjmuje zwrot├│w dostarczonych i pe┼énowarto┼Ťciowych towar├│w, chyba ┼╝e w szczeg├│lnych warunkach uzgodnionych mi─Ödzy Sprzedaj─ůcym a Kupuj─ůcym okre┼Ťlono inaczej lub gdy wyst─Öpuj─ů widoczne wady towaru, pod warunkiem, ┼╝e wady te zosta┼éy zg┼éoszone na pi┼Ťmie Sprzedaj─ůcemu w ci─ůgu dziesi─Öciu (10) dni kalendarzowych od daty odbioru towaru, a Sprzedaj─ůcy zweryfikowa┼é i potwierdzi┼é istnienie wad.
  2. Wszelkie zwroty kierowane do Sprzedaj─ůcego, w tym w celu wymiany lub naprawy towaru s─ů dokonywane na koszt Kupuj─ůcego
  3. ┼╗aden zwrot, kt├│ry nie zosta┼é wcze┼Ťniej autoryzowany przez Sprzedawc─Ö, nie b─Ödzie akceptowany, a przesy┼éka z towarem nie zostanie odebrana. Po uzyskaniu zgody Sprzedaj─ůcego Kupuj─ůcy ma maksymalnie pi─Ötna┼Ťcie (15) dni kalendarzowych, aby wykona─ç uzgodniony zwrot.
 6. GWARANCJA.

  1. O ile oferta lub uzgodnione szczeg├│lne warunki nie stanowi─ů inaczej, Sprzedawca zobowi─ůzuje si─Ö do usuni─Öcia wad fizycznych towaru powsta┼éych z przyczyn tkwi─ůcych w towarze (konstrukcyjnych, materia┼éowych lub wykonawczych) lub do dostarczenia towaru wolnego od wad, o ile wady te ujawni─ů si─Ö w ci─ůgu jednego (1) roku od daty jego wydania. W przypadku baterii okres gwarancyjny wynosi 6 miesi─Öcy. Kupuj─ůcy mo┼╝e wykonywa─ç uprawnienia z tytu┼éu r─Ökojmi za wady fizyczne rzeczy niezale┼╝nie od uprawnie┼ä wynikaj─ůcych z gwarancji. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do oprogramowania lub us┼éug sprzedawanych przez Sprzedaj─ůcego, kt├│re podlegaj─ů szczeg├│lnym warunkom gwarancji, dostarczonym wraz z tym oprogramowaniem lub us┼éugami. Gwarancja obowi─ůzuje wy┼é─ůcznie na terenie Unii Europejskiej.
  2. Obowi─ůzek gwarancyjny Sprzedawcy nie obowi─ůzuje, gdy:
   • I. towary nie by┼éy transportowane, przechowywane, konserwowane, pod┼é─ůczane, instalowane, uruchamiane lub u┼╝ytkowane prawid┼éowo i zgodnie z przeznaczeniem, w granicach warto┼Ťci elektrycznych z zakresu roboczego (napi─Öcie wej┼Ťciowe, temperatura otoczenia, stopie┼ä ochrony IP itp.) oraz w odpowiednich warunkach ┼Ťrodowiskowych, a tak┼╝e zgodnie z instrukcjami Sprzedaj─ůcego, w szczeg├│lno┼Ťci okre┼Ťlonymi w instrukcjach obs┼éugi, na opakowaniach, kartach technicznych i we wszelkiej innej dokumentacji, kt├│ra towarzyszy towarom i jest dostarczana Kupuj─ůcemu wraz z nimi lub zgodnie z zaleceniami lub normami technicznymi bezpiecze┼ästwa i konserwacji obowi─ůzuj─ůcymi w kraju, w kt├│rym towar b─Ödzie u┼╝ywany; lub
   • II. nieprawid┼éowe dzia┼éanie lub wada fizyczna spowodowana jest wyeksploatowaniem cz─Ö┼Ťci urz─ůdzenia, kt├│re podlegaj─ů naturalnemu zu┼╝yciu podczas normalnego u┼╝ytkowania towaru zgodnie z wy┼╝ej wymienionymi instrukcjami lub zaleceniami technicznymi; lub
   • III. nieprawid┼éowe dzia┼éanie lub wada fizyczna spowodowana jest przez materia┼éy, komponenty lub projekty dostarczone przez Kupuj─ůcego, niezale┼╝nie od tego, czy zosta┼éy one zatwierdzone przez Sprzedaj─ůcego czy nie; lub
   • IV. Kupuj─ůcy przeprowadza wszelkiego rodzaju naprawy lub modyfikacje towar├│w, w tym dokonuje zmian we wcze┼Ťniej zdefiniowanych konfiguracjach, a tak┼╝e stosuje w towarach produkty os├│b trzecich, bez uprzedniej wyra┼║nej zgody Sprzedaj─ůcego; lub
   • V. nieprawid┼éowe dzia┼éanie lub wada fizyczna wynika z przyczyny niezawinionej przez Sprzedawc─Ö, w szczeg├│lno┼Ťci zosta┼éa spowodowana:
    • a) nara┼╝eniem towaru na dzia┼éanie jakiejkolwiek substancji lub pozosta┼éo┼Ťci pochodzenia zwierz─Öcego, ┼Ťrodowiskowego lub ro┼Ťlinnego, produkt├│w chemicznych, produkt├│w ropopochodnych, promieniowania, kwa┼Ťnych deszczy, zabrudzenia lub zanieczyszczenia jakimkolwiek pierwiastkiem ÔÇô co skutkowa┼éo przebarwieniem, korozj─ů, degradacj─ů lub innego rodzaju pogorszeniem stanu towaru;
    • b) nara┼╝eniem towaru na dzia┼éanie ognia, wody, ┼Ťniegu, wilgotno┼Ťci lub p┼éyn├│w ÔÇô co skutkowa┼éo przebarwieniem, korozj─ů, degradacj─ů lub innego rodzaju pogorszeniem stanu towaru ÔÇô chyba ┼╝e specyfikacje towaru wskazuj─ů na odporno┼Ť─ç i przystosowanie tego towaru do takich warunk├│w meteorologicznych;
    • c) wyst─ůpieniem si┼éy wy┼╝szej, przez co rozumie si─Ö m.in. po┼╝ary, zjawiska naturalne i atmosferyczne, trz─Ösienia ziemi, powodzie, burze, b┼éyskawice, dzia┼éania chemiczne i biologiczne, zdarzenia wojenne, wypadki, wandalizm i terroryzm lub szkody spowodowane wp┼éywem ludzi lub zwierz─ůt;
    • d) awariami lub nieprawid┼éowym funkcjonowaniem sieci elektrycznej i/lub telekomunikacyjnej, takim jak przeci─Öcia, wahania napi─Öcia, przepi─Öcia, kt├│re przekraczaj─ů limity okre┼Ťlone w dokumentacji technicznej towaru lub w przepisach, kt├│re maj─ů do niego zastosowanie.
  3. O ile nic innego nie wynika z bezwzgl─Ödnie obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa, wyboru pomi─Ödzy napraw─ů towaru a jego wymian─ů dokonuje wy┼é─ůcznie Sprzedawca, za┼Ť po dokonaniu naprawy lub wymiany termin gwarancji ulega przed┼éu┼╝eniu wy┼é─ůcznie o czas, w ci─ůgu kt├│rego wskutek wady towaru Kupuj─ůcy nie m├│g┼é z niego korzysta─ç ÔÇô bez wzgl─Ödu na istotno┼Ť─ç wady ÔÇô nie wi─Öcej jednak ni┼╝ o okres sze┼Ťciu (6) miesi─Öcy od daty wysy┼éki naprawionego lub wymienionego towaru do Kupuj─ůcego. W przypadku, gdy naprawa lub wymiana towaru jest niemo┼╝liwa lub gdy wymaga nadmiernych koszt├│w, w szczeg├│lno┼Ťci przewy┼╝szaj─ůcych cen─Ö sprzedanego towaru, Sprzedaj─ůcy dostarczy Kupuj─ůcemu towar r├│wnowa┼╝ny o r├│wnych lub lepszych cechach od towaru sprzedanego.
  4. Gwarancja jest automatycznie wy┼é─ůczona, je┼Ťli Kupuj─ůcy przeprowadzi jakikolwiek rodzaj naprawy lub modyfikacji towaru bez wyra┼║nej zgody Sprzedaj─ůcego.
  5. Jakakolwiek gwarancja na akcesoria do towar├│w, takie jak opakowanie, baterie i inne komponenty, kt├│re im towarzysz─ů, ale nie s─ů ich integralnymi cz─Ö┼Ťciami, jest wykluczona. Niniejsza gwarancja w ┼╝adnym wypadku nie obejmuje wydatk├│w zwi─ůzanych z poszukiwaniem wadliwego produktu w lokalu, demonta┼╝em, ponown─ů instalacj─ů, jak r├│wnie┼╝ wszelkich innych wydatk├│w, kt├│re mog─ů zosta─ç poniesione przez Kupuj─ůcego w zwi─ůzku z napraw─ů lub wymian─ů wadliwego produktu.
  6. W produktach o┼Ťwietleniowych oferowanych przez Sprzedaj─ůcego cz─Ö┼Ťci produkt├│w z wadami komponent├│w i chip├│w LED s─ů wyra┼║nie wy┼é─ůczone z zakresu niniejszej gwarancji, gdy wska┼║nik awaryjno┼Ťci dla tych produkt├│w jest mniejszy ni┼╝ 15% i pod warunkiem, ┼╝e nie wp┼éywa to na funkcjonalno┼Ť─ç aplikacji, dla kt├│rej produkt zosta┼é zaprojektowany. Odno┼Ťnie tych produkt├│w gwarancja jest dodatkowo ograniczona czasem ich pracy wynosz─ůcym maksymalnie 4 200 h / rok oraz zakresem temperatury otoczenia ustalonym w dokumentacji technicznej danego produktu o┼Ťwietleniowego.
  7. Skuteczno┼Ť─ç oferowanej gwarancji i warunki jej realizacji s─ů uzale┼╝nione od uzyskania przez przedstawiciela lub technika upowa┼╝nionego przez Sprzedaj─ůcego dost─Öpu do reklamowanego towaru w celu weryfikacji wady lub ujawnionej niezgodno┼Ťci. W razie zaistnienia wady lub niezgodno┼Ťci w towarze Kupuj─ůcy zg┼éosi ten fakt Sprzedaj─ůcemu w terminie 30 dni od momentu ich wykrycia. Po up┼éywie tego terminu Kupuj─ůcy traci uprawnienia z tytu┼éu gwarancji. Zg┼éoszenie powinno mie─ç form─Ö dokumentow─ů i zosta─ç dostarczone Sprzedaj─ůcemu na adres jego siedziby lub adres e-mail oraz zawiera─ç co najmniej nast─Öpuj─ůce informacje:
   • I. identyfikacj─Ö wadliwego lub niezgodnego towaru;
   • II. dat─Ö zakupu i/lub instalacji oraz dane faktury wystawionej na towar;
   • III szczeg├│┼éowy opis wykrytej wady lub niezgodno┼Ťci;
   • IV. w przypadku produkt├│w o┼Ťwietleniowych ÔÇô liczb─Ö i procent awarii w ca┼éej instalacji; oraz
   • V. w przypadku produkt├│w o┼Ťwietleniowych ÔÇô konkretne warunki zastosowania, ilo┼Ť─ç godzin pracy i cykli prze┼é─ůczania. Reklamowany towar musi zosta─ç wys┼éany wraz z jego komponentami i oryginalnym opakowaniem w spos├│b i w terminie wskazanym przez Sprzedaj─ůcego. Do reklamowanych towar├│w Kupuj─ůcy do┼é─ůcza nale┼╝ycie wype┼éniony formularz naprawy dost─Öpny pod adresem: https://www.televes.com/pl/serwis, w kt├│rym nale┼╝y wyszczeg├│lni─ç objawy awarii. Koszty dostarczenia towaru do naprawy i odes┼éania go z powrotem do Kupuj─ůcego ponosi Sprzedaj─ůcy, o ile reklamacja zosta┼éa uznana za zasadn─ů.
  8. W przypadku, gdy Sprzedaj─ůcy stwierdzi, ┼╝e towar obj─Öty niniejsz─ů gwarancj─ů nie ma zg┼éaszanej wady lub niezgodno┼Ťci b─ůd┼║ nie jest ona obj─Öta gwarancj─ů, Sprzedaj─ůcy obci─ů┼╝y Kupuj─ůcego kosztami weryfikacji i obs┼éugi zg┼éoszenia, a tak┼╝e, na ┼╝─ůdanie Kupuj─ůcego i za jego zgod─ů, mo┼╝e wykona─ç odp┼éatn─ů napraw─Ö towaru b─ůd┼║ odp┼éatnie go wymieni.
  9. Sprzedaj─ůcy zobowi─ůzuje si─Ö wykona─ç obowi─ůzki wynikaj─ůce z niniejszej gwarancji w terminie dwudziestu o┼Ťmiu (28) dni licz─ůc od dnia pozytywnej weryfikacji zg┼éoszonej wady lub niezgodno┼Ťci towaru. Sprzedaj─ůcy po weryfikacji zg┼éoszenia poda Kupuj─ůcemu przybli┼╝ony czas jego obs┼éugi. Do okresu obs┼éugi zg┼éoszenia nie wlicza si─Ö czasu oczekiwania na cz─Ö┼Ťci zamienne i inne materia┼éy niezb─Ödne do naprawy lub na nowy egzemplarz w celu wymiany towaru. 6.10 Strony wy┼é─ůczaj─ů odpowiedzialno┼Ť─ç Sprzedawcy z tytu┼éu r─Ökojmi (art. 558 ┬ž1 kodeksu cywilnego).
 7. ODPOWIEDZIALNO┼Ü─ć.

  1. Odpowiedzialno┼Ť─ç umowna Sprzedaj─ůcego z tytu┼éu nienale┼╝ytego wykonania lub niewykonania umowy sprzeda┼╝y jest w ka┼╝dym przypadku ograniczona do maksymalnej kwoty r├│wnej 10% ceny sprzeda┼╝y netto ustalonej w umowie, stanowi─ůcej podstaw─Ö odpowiedzialno┼Ťci. Ponadto Sprzedaj─ůcy odpowiada wy┼é─ůcznie za szkod─Ö rzeczywist─ů poniesion─ů przez Kupuj─ůcego, a nie za utracone korzy┼Ťci, tym samym nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci wobec Kupuj─ůcego lub os├│b trzecich z nim powi─ůzanych za utrat─Ö zysk├│w, utrat─Ö dochod├│w, koszty bezczynno┼Ťci lub, og├│lnie, za straty jakiegokolwiek rodzaju lub szkody po┼Ťrednie, kt├│re Kupuj─ůcy mo┼╝e ponie┼Ť─ç w wyniku niedostarczenia, op├│┼║nienia w dostawie lub wadliwej dostawy towar├│w.
  2. Ograniczenie odpowiedzialno┼Ťci zawarte w pkt 7.1 OWS ma pierwsze┼ästwo przed wszelkimi innymi postanowieniami zawartymi w jakimkolwiek innym dokumencie umownym, kt├│ry jest z nim sprzeczny lub niezgodny, chyba ┼╝e takie postanowienie ogranicza odpowiedzialno┼Ť─ç Sprzedaj─ůcego w wi─Ökszym stopniu.
  3. Kupuj─ůcy zwalnia Sprzedaj─ůcego z odpowiedzialno┼Ťci za wszelkie roszczenia os├│b trzecich wynikaj─ůce ze szk├│d spowodowanych przez lub zwi─ůzanych z kt├│rymkolwiek z towar├│w dostarczonych przez Sprzedaj─ůcego, w tym roszczenia wniesione przeciwko Sprzedaj─ůcemu jako producentowi towar├│w zgodnie z jak─ůkolwiek umow─ů o odpowiedzialno┼Ťci za produkt, chyba ┼╝e szkoda powsta┼éa z winy umy┼Ťlnej b─ůd┼║ na skutek ra┼╝─ůcego niedbalstwa Sprzedaj─ůcego.
  4. Wszelkie postanowienia przewiduj─ůce na┼éo┼╝enie jakichkolwiek kar umownych na Sprzedaj─ůcego nie maj─ů zastosowania w umowach sprzeda┼╝y zawieranych na podstawie niniejszych OWS.
 8. SIŁA WYŻSZA.

  Sprzedaj─ůcy nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci wobec Kupuj─ůcego za nienale┼╝yte wykonanie lub niewykonanie umowy sprzeda┼╝y w takim zakresie, w jakim zosta┼éo to spowodowane dzia┼éaniem si┼éy wy┼╝szej. W szczeg├│lno┼Ťci Sprzedaj─ůcy nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za op├│┼║nienia w dostawie towaru oraz za naruszenie wszelkich swoich zobowi─ůza┼ä zawartych w umowie sprzeda┼╝y. Si┼éa wy┼╝sza oznacza ka┼╝d─ů przyczyn─Ö pozostaj─ůc─ů poza kontrol─ů Sprzedaj─ůcego, kt├│rej nie mo┼╝na przewidzie─ç i/lub kt├│rej skutk├│w nie mo┼╝na racjonalnie przewidzie─ç. Za si┼é─Ö wy┼╝sz─ů uwa┼╝a si─Ö w szczeg├│lno┼Ťci: strajki, zamieszki lub wojny, zjawiska naturalne i atmosferyczne, po┼╝ary, powodzie, epidemie, kataklizmy, katastrofy budowlane, stany wyj─ůtkowe i wojenne, nowe ustawodawstwo lub decyzje administracyjne, a tak┼╝e niemo┼╝no┼Ť─ç pozyskania materia┼é├│w lub artyku┼é├│w niezb─Ödnych do realizacji umowy sprzeda┼╝y. W przypadku wyst─ůpienia si┼éy wy┼╝szej Sprzedaj─ůcy mo┼╝e, wed┼éug w┼éasnego uznania, op├│┼║ni─ç realizacj─Ö lub anulowa─ç cz─Ö┼Ť─ç lub ca┼éo┼Ť─ç zam├│wienia bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialno┼Ťci wobec Kupuj─ůcego i bez uszczerbku dla obowi─ůzku Kupuj─ůcego zap┼éaty za towary faktycznie dostarczone.
 9. ZGODNO┼Ü─ć, KODEKS ETYCZNY I OGRANICZENIA SPRZEDA┼╗Y.

  1. Kupuj─ůcy zobowi─ůzuje si─Ö do przestrzegania obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa, w szczeg├│lno┼Ťci krajowych i mi─Ödzynarodowych zasad i przepis├│w dotycz─ůcych ochrony praw cz┼éowieka propagowanych przez United Nations Global Compact, a dotycz─ůcych zniesienia pracy przymusowej i pracy dzieci, eliminacji dyskryminacji, przeciwdzia┼éania korupcji, standard├│w pracy, bezpiecze┼ästwa i ochrony zdrowia w pracy oraz odpowiedzialno┼Ťci za ┼Ťrodowisko. Kupuj─ůcy deklaruje te┼╝ znajomo┼Ť─ç Programu Zgodno┼Ťci z Przepisami, CSR i Kodeksu Etyki Grupy TELCOR, kt├│rej cz─Ö┼Ťci─ů jest Sprzedaj─ůcy oraz zobowi─ůzuje si─Ö do ich przestrzegania. Naruszenie kt├│regokolwiek z powy┼╝szych zobowi─ůza┼ä przez Kupuj─ůcego uprawnia Sprzedaj─ůcego do odst─ůpienia od umowy bez uprzedniego powiadomienia i ┼╝─ůdania naprawienia wszelkich wyrz─ůdzonych szk├│d.
  2. Ani Kupuj─ůcy, ani jego klienci nie b─Öd─ů sprzedawa─ç, oferowa─ç do sprzeda┼╝y ani przekazywa─ç towar├│w do jakiegokolwiek kraju podlegaj─ůcego jakimkolwiek ograniczeniom eksportowym i/lub zaj─Öciu jakiegokolwiek rodzaju, kt├│re mog─ů mie─ç wp┼éyw na towary b─Öd─ůce przedmiotem sprzeda┼╝y. W szczeg├│lno┼Ťci, w ┼╝adnym wypadku towary sprzedawane i/lub wywo┼╝one, ani ┼╝adna z ich cz─Ö┼Ťci lub komponent├│w nie mog─ů by─ç powrotnie wywo┼╝one, bezpo┼Ťrednio lub po┼Ťrednio do pa┼ästw, w odniesieniu do kt├│rych Unia Europejska wprowadzi┼éa embargo lub zakaz sprzeda┼╝y lub wywozu towar├│w tego samego rodzaju.
 10. W┼üASNO┼Ü─ć INTELEKTUALNA I PRZEMYS┼üOWA.

  1. Towary b─Öd─ůce przedmiotem umowy sprzeda┼╝y mog─ů zawiera─ç oprogramowanie, kt├│rego u┼╝ytkowanie b─Ödzie podlega─ç warunkom odpowiednich licencji do┼é─ůczonych do oprogramowania. Kupuj─ůcy ma niewy┼é─ůczne prawo do korzystania z tego oprogramowania wy┼é─ůcznie w celu prawid┼éowego korzystania z zakupionych towar├│w. W zakresie, w jakim oprogramowanie zawiera oprogramowanie open source (zwane "OSS"), Sprzedaj─ůcy dostarczy odpowiednie postanowienia licencyjne OSS, kt├│re maj─ů pierwsze┼ästwo przed postanowieniami niniejszych OWS. Szczeg├│┼éowe informacje na temat oprogramowania stron trzecich i oprogramowania OSS zawartego w nabywanych towarach s─ů dost─Öpne w dokumentacji oprogramowania do┼é─ůczonej do towaru lub na stronie internetowej produktu w serwerze www.televes.com/pl .
  2. Wszelkie prawa autorskie i/lub prawa w┼éasno┼Ťci przemys┼éowej do: oferty i do┼é─ůczonych do niej informacji, sprzedawanych towar├│w, a tak┼╝e element├│w, rysunk├│w lub oprogramowania nale┼╝─ů do Sprzedaj─ůcego lub jego dostawc├│w, w zwi─ůzku z czym zabronione jest ich wykorzystywanie przez Kupuj─ůcego do cel├│w innych ni┼╝ realizacja umowy sprzeda┼╝y, w szczeg├│lno┼Ťci zakazane jest ich kopiowanie w ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci oraz przenoszenie praw pod jakimkolwiek tytu┼éem na rzecz os├│b trzecich.
  3. U┼╝ywanie znak├│w towarowych Sprzedawcy. Wszystkie znaki wyr├│┼╝niaj─ůce zamieszczone na towarach stanowi─ůcych przedmiot umowy sprzeda┼╝y oraz w jakichkolwiek dokumentach referencyjnych lub na stronie internetowej Sprzedaj─ůcego b─ůd┼║ podmiot├│w z nim powi─ůzanych s─ů zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi znakami towarowymi nale┼╝─ůcymi do Sprzedaj─ůcego lub podmiot├│w z nim powi─ůzanych. O ile nie uzgodniono inaczej na pi┼Ťmie Kupuj─ůcy nie jest upowa┼╝niony do u┼╝ywania ww. znak├│w, w zwi─ůzku z czym zobowi─ůzuje si─Ö do powstrzymania od ich powielania, wy┼Ťwietlania lub u┼╝ywania w jakiegokolwiek inny spos├│b bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedaj─ůcego. W przypadku, gdy Kupuj─ůcy ma interes w u┼╝ywaniu kt├│regokolwiek ze znak├│w towarowych b─Öd─ůcych w┼éasno┼Ťci─ů Sprzedaj─ůcego lub podmiot├│w z nim powi─ůzanych, np. w materia┼éach promocyjnych, reklamach lub w dzia┼éaniach marketingowych dotycz─ůcych zakupionych towar├│w, jest zobowi─ůzany uzyska─ç uprzedni─ů zgod─Ö Sprzedaj─ůcego, wype┼éniaj─ůc stosowny formularz Wniosku o autoryzacj─Ö u┼╝ywania znaku towarowego. Korzystanie ze znak├│w towarowych b─Öd─ůcych w┼éasno┼Ťci─ů Sprzedaj─ůcego lub podmiot├│w z nim powi─ůzanych musi by─ç w ka┼╝dym przypadku zgodne z warunkami okre┼Ťlonymi w Polityce U┼╝ywania Znak├│w Towarowych Sprzedawcy dost─Öpnej pod nast─Öpuj─ůcym linkiem: Polityka korzystania z marki. Niniejsza klauzula ma r├│wnie┼╝ zastosowanie do wszelkich dalszych nabywc├│w towar├│w niezale┼╝nie od tego czy nabyli towary od Kupuj─ůcego czy od kolejnych zbywc├│w. Kupuj─ůcy ma obowi─ůzek poinformowania dalszych nabywc├│w o tej klauzuli o oraz konieczno┼Ťci jej przestrzegania je┼Ťli nabywca kupuje towar w celu odsprzeda┼╝y. Nieprzestrzeganie ww. postanowienia jest uwa┼╝ane za naruszenie umowy i rodzi odpowiedzialno┼Ť─ç kontraktow─ů, bez uszczerbku dla faktu, ┼╝e Sprzedaj─ůcy mo┼╝e r├│wnolegle wykonywa─ç tak┼╝e inne dzia┼éania maj─ůce na celu ochron─Ö jego praw autorskich i praw w┼éasno┼Ťci przemys┼éowej.
 11. PROJEKTY I ROZWI─äZANIA.

  W przypadku, gdy oferta lub sprzeda┼╝ dotyczy towar├│w Sprzedaj─ůcego, kt├│re wymagaj─ů szczeg├│lnej adaptacji lub dostosowania ich do potrzeb Kupuj─ůcego lub kt├│re mog─ů wymaga─ç instalacji przez Sprzedaj─ůcego lub wykonania opracowa┼ä w celu zapewnienia ich dostosowania do okre┼Ťlonego ┼Ťrodowiska pracy, w kt├│rym towary b─Öd─ů funkcjonowa─ç (dalej "Projekty lub rozwi─ůzania"), stosuje si─Ö dodatkowo warunki opisane w niniejszym punkcie.
  1. Kupuj─ůcy, aby oferta odpowiada┼éa jego potrzebom, musi zapewni─ç Sprzedaj─ůcemu przed realizacj─ů oferty wszystkie dane i informacje na temat funkcjonalno┼Ťci i warunk├│w instalacji wymaganego rozwi─ůzania.
  2. Sprzedaj─ůcy mo┼╝e okre┼Ťli─ç w ofercie, na wypadek, gdy sprzeda┼╝ nie dojdzie do skutku, kwot─Ö do zap┼éaty kt├│rej b─Ödzie zobowi─ůzany Kupuj─ůcy, obejmuj─ůc─ů koszty bada┼ä lub raport├│w, kt├│re zosta┼éy wykonane w celu wdro┼╝enia rozwi─ůzania. O ile nie uzgodniono inaczej, oferta Sprzedaj─ůcego nie obejmuje instalacji rozwi─ůzania w siedzibie Kupuj─ůcego.
  3. Kupuj─ůcy jest zobowi─ůzany do wsp├│┼édzia┼éania i wsp├│┼épracy ze Sprzedaj─ůcym w ka┼╝dym zakresie, w celu umo┼╝liwienia wdro┼╝enia rozwi─ůzania w uzgodnionej formie i terminie. W przypadku, gdy jest to konieczne, do Kupuj─ůcego nale┼╝y uzyskanie licencji, decyzji, pozwole┼ä, zezwole┼ä lub upowa┼╝nie┼ä wymaganych do wdro┼╝enia rozwi─ůzania. Je┼╝eli rozwi─ůzanie nie mo┼╝e zosta─ç wdro┼╝one w uzgodnionym terminie z przyczyn le┼╝─ůcych po stronie Kupuj─ůcego, Sprzedaj─ůcy mo┼╝e obci─ů┼╝y─ç Kupuj─ůcego wszelkimi dodatkowymi wydatkami poniesionymi na skutek op├│┼║nienia. Terminy wykonania rozwi─ůzania przez Sprzedaj─ůcego ulegaj─ů jednocze┼Ťnie automatycznemu przed┼éu┼╝eniu co najmniej o czas trwania op├│┼║nienia.
  4. W celu zapewnienia prawid┼éowego funkcjonowania zainstalowanego rozwi─ůzania Kupuj─ůcy jest obowi─ůzany stosowa─ç si─Ö do instrukcji podanych przez Sprzedaj─ůcego, w szczeg├│lno┼Ťci powinien regularnie instalowa─ç wszystkie aktualizacje oprogramowania, kt├│re s─ů publikowane w celu rozwi─ůzania b┼é─Öd├│w i luk w zabezpieczeniach i/lub poprawy funkcjonalno┼Ťci oprogramowania.
  5. W przypadku Projekt├│w i rozwi─ůza┼ä okres rozpocz─Öcia gwarancji b─Ödzie liczony od chwili wykonania dostawy i odbioru Projektu lub rozwi─ůzania, a w przypadku braku odbioru ÔÇô od dnia, w kt├│rym towary zosta┼éy wydane Kupuj─ůcemu. W ka┼╝dym przypadku uznaje si─Ö, ┼╝e Projekty i Rozwi─ůzania zosta┼éy odebrane, w spos├│b w pe┼éni satysfakcjonuj─ůcy klienta, po up┼éywie pi─Ötnastu (15) dni od udost─Öpnienia klientowi Protoko┼éu Dostawy/Odbioru, bez wyra┼╝enia jakiegokolwiek sprzeciwu w tym zakresie.
  6. Powy┼╝sza gwarancja nie ma zastosowania, gdy wadliwe dzia┼éanie rozwi─ůzania jest spowodowane materia┼éami, komponentami lub konstrukcjami dostarczonymi lub narzuconymi przez Kupuj─ůcego.
  7. W przypadku Projekt├│w lub rozwi─ůza┼ä, Sprzedaj─ůcy b─Ödzie uprawniony w momencie sk┼éadania przez Kupuj─ůcego zam├│wienia do ┼╝─ůdania uiszczenia tytu┼éem zadatku na poczet wykonania rozwi─ůzania r├│wnowarto┼Ťci do 50% ca┼ékowitej ceny sprzeda┼╝y wskazanej w ofercie.
  8. Sprzedaj─ůcy nie ponosi ┼╝adnej odpowiedzialno┼Ťci w zwi─ůzku z konfiguracjami jakiegokolwiek rodzaju wymaganymi w Projektach i Rozwi─ůzaniach przez Kupuj─ůcego i/lub jego klient├│w, a w szczeg├│lno┼Ťci za wady w dzia┼éaniu, b┼é─Ödy, koszty, szkody i/lub odpowiedzialno┼Ť─ç jakiegokolwiek rodzaju, kt├│re mog─ů z nich wynika─ç.
  9. W przypadku rozwi─ůza┼ä obejmuj─ůcych us┼éug─Ö po┼é─ůczenia z sieci─ů operatora telekomunikacyjnego, warunki jej ┼Ťwiadczenia b─Öd─ů podlega─ç warunkom uzgodnionym w danym czasie z odpowiednim operatorem, przy czym TELEVES nie b─Ödzie ponosi─ç ┼╝adnej odpowiedzialno┼Ťci za zakontraktowan─ů us┼éug─Ö.
 12. INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH.

  Administrator danych osobowych Kupuj─ůcego: TELEVES POLSKA sp. z o.o.. z siedzib─ů we Wroc┼éawiu (51-162), ul. D┼éugosza 48, wpisana do rejestru przedsi─Öbiorc├│w prowadzonego przez S─ůd Rejonowy dla Wroc┼éawia-Fabrycznej we Wroc┼éawiu VI Wydzia┼é Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem 0000356574, NIP 8992689284, REGON 021210184, e-mail: rodo@televes telefon: 717901115.
  Podstawa prawna: dane osobowe Kupuj─ůcego (imi─Ö, nazwisko, dane adresowe i kontaktowe, numer NIP, numer rachunku bankowego, numer KRS i REGON) s─ů zbierane i przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako ÔÇ×RODOÔÇŁ). Podanie danych osobowych w zwi─ůzku z zawieran─ů umow─ů sprzeda┼╝y jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy ÔÇô bez podania danych osobowych nie jest mo┼╝liwe zawarcie umowy sprzeda┼╝y towar├│w.
  Cel: udzielenie odpowiedzi na zapytania ofertowe, zawarcie i wykonanie umowy sprzeda┼╝y, w tym zarz─ůdzanie rejestracjami, anulowaniami, zam├│wieniami, rabatami, utrzymanie stosunk├│w handlowych, wykonanie przez Administratora obowi─ůzk├│w wynikaj─ůcych z przepis├│w prawa, m. in. ustawy o rachunkowo┼Ťci, ustawy o podatku od towar├│w i us┼éug, ustawy o podatku dochodowym od os├│b fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od os├│b prawnych, dochodzenie roszcze┼ä b─ůd┼║ obrona przed roszczeniami zwi─ůzanymi z zawart─ů umow─ů sprzeda┼╝y.
  Czas przechowywania: dane osobowe b─Öd─ů przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji zainicjowanej zapytaniem ofertowym ÔÇô do czasu up┼éywu 36 miesi─Öcy od daty jej zako┼äczenia. W przypadku zawarcia umowy sprzeda┼╝y dane osobowe b─Öd─ů przechowywane przez okres wykonywania umowy sprzeda┼╝y oraz po jej zako┼äczeniu, nie p├│┼║niej ni┼╝ do chwili up┼éywu terminu przedawnienia wzajemnych roszcze┼ä stron albo do chwili zako┼äczenia okresu przechowywania dokumentacji zwi─ůzanej z wykonaniem umowy, okre┼Ťlonego przez powszechnie obowi─ůzuj─ůce przepisy prawa ÔÇô w zale┼╝no┼Ťci, kt├│ry z tych okres├│w jest d┼éu┼╝szy.
  Odbiorcypracownicy i wsp├│┼épracownicy Administratora, kt├│rzy musz─ů mie─ç dost─Öp do danych, aby wykonywa─ç swoje obowi─ůzki, biuro ksi─Ögowe Administratora, dostawcy us┼éug IT, kancelarie prawne, operatorzy pocztowi i przewo┼║nicy, sp├│┼éki GRUPO TELEV├ëS CORPORACI├ôN: Televes Polska sp. z o.o., TRedess 2010 S.L., Sistemas Integrados De Servicios De Telecontrol S.L. , Gallega de Inform├ítica S.A. (ich polityka ochrony danych jest dost─Öpna pod adresem: Polityka prywatno┼Ťci , organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do ┼╝─ůdania dost─Öpu lub otrzymania danych osobowych na podstawie bezwzgl─Ödnie obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa. Administrator nie b─Ödzie dokonywa─ç mi─Ödzynarodowych transfer├│w danych osobowych Kupuj─ůcego, w szczeg├│lno┼Ťci do pa┼ästw, kt├│re nie posiadaj─ů odpowiedniego poziomu ochrony zgodnie z decyzjami Komisji Europejskiej. Administrator mo┼╝e przetwarza─ç dane osobowe Kupuj─ůcego przy u┼╝yciu narz─Ödzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
  PrawaKupuj─ůcy ma prawo dost─Öpu do swoich danych oraz prawo ┼╝─ůdania ich sprostowania, usuni─Öcia, ograniczenia przetwarzania lub ich przeniesienia, a tak┼╝e prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych oraz prawo do cofni─Öcia wyra┼╝onej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofni─Öcie zgody pozostaje bez wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania, kt├│rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni─Öciem. Kupuj─ůcy mo┼╝e skorzysta─ç z ww. praw wysy┼éaj─ůc wiadomo┼Ť─ç na adres e-mail: dpo@televescorporation.com, za┼é─ůczaj─ůc dokument potwierdzaj─ůcy to┼╝samo┼Ť─ç i podaj─ůc niezb─Ödne dane do przetworzenia ┼╝─ůdania przez Administratora. W przypadku uznania, ┼╝e przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO Kupuj─ůcemu przys┼éuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych).
 13. USTAWODAWSTWO I JURYSDYKCJA.

  1. Stosunki mi─Ödzy stronami wynikaj─ůce z niniejszej umowy podlegaj─ů prawu polskiemu
  2. Wszelkie zmiany umowy wymagaj─ů formy adekwatnej do formy, w jakiej zawarto umow─Ö.
  3. Wszelkie spory mog─ůce wynikn─ů─ç w zwi─ůzku z realizacj─ů zawartej umowy sprzeda┼╝y, do kt├│rej stosuje si─Ö niniejsze OWS b─Öd─ů rozstrzygane przed s─ůdem w┼éa┼Ťciwym wed┼éug siedziby Sprzedaj─ůcego.
 14. Wersja 1.6-rev. 9-2023- CGV TELEVES POLSKA sp. z o.o. z.- Spo┼éeczno┼Ť─ç
  Wej┼Ťcie w ┼╝ycie: 1/04/2022