The wishlist name can't be left blank

Elektronika sieci

Elektronika sieci

Infrastruktura umożliwiająca wzajemne połączenie komputerów i urządzeń peryferyjnych z wykorzystaniem routerów i switchy. Urządzenia te umożliwiają wzajemne połączenia między nimi w sieci lokalnej, a także połączenia z innymi sieciami