Dokumentacja

Kompletna i aktualna dokumentacja dotycząca naszych produktów i usług. Aby rozpocząć wyszukiwanie, wybierz odpowiednią kategorię.

InfoTeleves 40 (Luty 2017)

Ogólne informacje

Infrastruktury komunikacyjne - perspektywa zorientowana na klienta

Stać się punktem odniesienia w danym sektorze jest wyzwaniem dla każdej firmy. Większym wyzwaniem jest natomiast utrzymanie pozycji lidera przez długi czas. Aby to osiągnąć, należy ściśle monitorować rynek i rozwijać elastyczność niezbędną w dostosowywaniu się do zachodzących zmian. W odpowiedzi na to, w firmie została stworzona jednostka biznesowa Infrastruktury Komunikacyjnej. Dzięki niej, Televes dostosowuje swoją strukturę korporacyjną zarówno do zmieniających się technologii oraz, równolegle, do wymagań i potrzeb klientów.

Jednym z jej głównych celów są ultraszybkie sieci wysokiej wydajności, wymagane zarówno przez profesjonalistów, jak i klientów indywidualnych. Przykładem szybkiego rozwoju są sieci nowej generacji (FTTH i HFC), które w przypadku Hiszpanii, już przekroczyły liczbę linii opartych na technologii ADSL. Na szczególną uwagę zasługuje nisza Hospitality - użytkownicy integracji pod klucz usług telewizyjnych i usług danych.

STAWIAMY NA POMOC OPERATOROM ORAZ INTEGRATOROM LOKALNYM W TWORZENIU I UTRZYMANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ, TAKIEJ JAK ELASTYCZNOŚĆ, PERSONALIZACJA I DOSTARCZANIE NIESTANDARDOWYCH USŁUG

Nowy dział będzie bardziej efektywnie i kompleksowo zarządzać różnymi rozwiązaniami oferowanymi przez Televes Corporation: TV, RF Overlay, FibreData, VoIP, IPTV, CoaxData, itp., tworząc katalog pełen elastycznych rozwiązań dla sieci wielousługowych. Jego zadaniem jest pomoc operatorom oraz integratorom lokalnym w tworzeniu i utrzymaniu przewagi konkurencyjnej, takiej jak elastyczność, personalizacja i dostarczanie niestandardowych usług.

Marka Televes zajmuje wysokie miejsce w liniach biznesowych od długiego czasu, a w szczególności pomyślnie utrzymuje swoją pozycję podczas nieusatjącego rozwoju technologicznego. Innowacyjność, jakość i obsługa klienta są charakterystycznymi wartościami marki

Televes na świecie

Tour H30FLEX w Portugalii

(Portugalia, 9-27 stycznia)

Tour H30 Flex przemierzyło Portugalię z przystankami w 15 miejscowościach, zaczynając w Bragança na północy, a kończąc w Faro na południu kraju. Tour trwał przez cały miesiąc, podczas którego liczna grupa instalatorów telekomunikacyjnych i elektrycznych miało szansę poznać nowy poręczny miernik Televes oraz inne nowe  produkty, takie jak anteny DAT BOSS z technologią TForce oraz inteligentne sieci oświetleniowe firmy Gamelsa (firma należąca do Televes Corporation)..

Do organizacji wydarzenia przyłączyła się sieć dystrybutorów w Portugalii. Przebieg szkoleń było można śledzić na żywo na kanale Facebook’a oddziału portugalskiego

Zawsze na czasie

Wersja 1.15 dla H30FLEX

Krótko po premierze H30FLEX, udostępniamy nowy firmware 1.15.

Wprowadzone ulepszenia:

  • Ekran powitalny z możliwością wyboru języka oraz strefy pracy dla niezarejestrowanych mierników.
  • Poprawki na stronie internetowej miernika.
  • Wybór strefy.
  • Eksport zapisów do pliku Excel.
  • Klonowanie konfiguracji mierników.
  • Zapisy w trybie listy.
  • Pobieranie zapisów w formacie ZIP.
  • Automatyczna aktualizacja miernika poprzez laptop podłącznony do Internetu i aplikacji www.
  • Poprawki w pomiarach Mocy, C/N i MER.
  • Poprawki w funkcjonalności kierowania anten dzwiękiem.

Aktualizacja dostępna jest na stronie internetowej H30FLEX: h30flex.televes.com

Wasze Zdjęcia

50 lat służby

Widocznie anteny nie przechodzą na emeryturę i przedłużenie wieku emerytalnego im nie przeszkadza. Belgijska antena, widoczna na zdjęciu, po 50 latach działa z tym samym entuzjazmem, jak wtedy, gdy odbierała sygnał telewizji czarno-białej. W ciągu tak długich lat pracy jej funkcja musiała zostać zaktualizowana – wcześniej odbierała proste widmo analogowe a teraz napotyka skomplikowane modulacje

FAQ

Jak zarejestrować miernik H30FLEX?

Rejestrując H30FLEX w ciągu pierwszych 30 dni otrzymasz dwie darmowe opcje pomiarowe.

OPINIA EKSPERTA

Proces rejestracji miernika H30FLEX jest bardzo prosty. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi obok.

Kod QR oraz adres URL wyświetlany na ekranie są przypisane do numeru seryjnego, co oznacza, że uzyskany PIN jest przypisany do jednego miernika.

Przy rejestracji w ciągu pierwszych 30 dni od pierwszego włączenia, otrzymasz dwie darmowe opcje pomiarowe: nr kat. 593235, która zapewnia większy zakres pomiaru poziomu oraz nr kat. 593234, która aktywuje funkcję dCSS (digital channel stacking switch)

Naciśnij Ok i rozpocznij rejestrację.

OPCJA A: Zeskanuj kod QR za pomocą smartfona lub tabletu

OPCJA B: Wprowadź adres URL w przeglądarce

Zarejestruj H30FLEX na naszej stronie internetowej. Po zakończeniu procesu otrzymasz kod PIN za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wprowadź PIN do H30FLEX

ZAKOŃCZENIE REJESTRACJI H30FLEX!

Nowosci technologiczne

Szerokie zastosowanie OTT w siecaich wielousługowych

OTT staje się ważną usługą w sieciach wielousługowych infrastruktur komunikacyjnych

Usługi OTT coraz częściej pojawiają się w sieciach operatorów sieci szerokopasmowych.

OTT jest zestawem różnych technologii, za pomocą których zapewnia się użytkownikom dostęp do treści multimedialnych, takich jak transmisji wideo na żywo lub wideo na żądanie.

Podobnie jak w przypadku IPTV, do dystrybucji treści OTT używa protokołu IP. Jednak, inaczej niż w przypadku IPTV, OTT jako sieci dystrybucyjnej używa sieci niezarządzanej ("niekontrolowanej"), czyli sieci internetowej. W takiej sytuacji nie można użyć MPEG-TS, ponieważ enkapsulacja wymaga stabilnych warunków sieci bez utraty pakietów. W przypadku OTT używa się „streaming IP” wideo.

W niezarządzanych sieciach, takich jak Internet, przepustowość jest zmienna, warunki nie są stabilne, a jakość usługi nie jest gwarantowana.

Przykładem usług OTT są Youtube, Netflix, Amazon LOVEFiLM, Hulu, Sky Go, BBC iPlayer, Yomvi. Treści te mogą być wolne (w przypadku YouTube) lub szyfrowane i udostępniane za opłatą za daną treść lub opłatę za dostęp (w przypadku Netflix).

Do odbioru zawartości OTT stosuje się specjalny odbiornik (czasami związany z innymi technologiami transmisyjnymi, takich jak w przypadku satelity lub kabla) lub telewizor, tablet i smartfon, które są wyposażone w odpowiednią aplikację.

W odniesieniu do przepływności, jaka musi być zapewniona dla danej jakości usług, to zależy ona od rodzaju dystrybuowanej usługi: SDTV, HDTV lub UHDTV. Według danych z Netflix, streaming SD wymaga 3 Mbps, HD - co najmniej 5 Mbps a 4K - 25Mbps. Wartości te są jednak nieco niższe dla nowo wprowadzonych kodeków, takich jak HEVC (MPEG5), które zmniejszają szybkość transmisji do 2,5 Mbps dla HD oraz do 15 Mbps dla 4K.

Chociaż w większości przypadków dla ISP (Internet Service Provider) trudno jest zapewnić te wartości, można zastosować technikę buforowania. Służy ona do wyświetlania treści, ale oczywiście nie w czasie rzeczywistym. Aby zoptymalizować dystrybucję używa się CDN (Content Delivery Network), które poprawiają wydajność podczas dystrybucji treści w niezarządzanych sieciach, takich jak Internet.

OTT jest przykładem usług o wartości dodanej w integracji infrastruktur sieci wielousługowych, które mogą elastycznie pomieścić telewizję oraz dane. Televes nadal będzie prowadzić działania integratora i opiekuna tych infrastruktur komunikacyjnych dla sieci zdolnych do zarządzania rosnącymi strumieniami danych, które umożliwiają usługi takie jak OTT lub inne związane z Internetem Rzeczy, Inteligentnymi Miastami, Cyfrowym Domem, Teleopieką czy UHD

Trening

Opcja H30FLEX: Test Satelit

Jak sprawdzić za pomocą miernika H30FLEX czy antena satelitarna została dobrze ustawiona?

Najpierw musimy wybrać satelitarny plan kanałowy, na który antena jest zorientowana. Aby to zrobić, należy przejść do menu głównego za pomocą przycisku HOME. W dolnej części w opcji Ustawienia, do której wchodzimy za pomocą przycisku OK lub ► , wybieramy dany Plan Sat. W ramach każdego planu znajduje się zawsze kilka transponderów, które każdy instalator zna na pamięć. I tych właśnie użyjemy w celu sprawdzenia prawidłowej orientacji anteny.

Istotne jest, aby w sekcji Ustawienia wybrać prawidłowe Pasmo, t.j. SAT, ponieważ w przeciwnym wypadku pojawi się błąd informujący, że w paśmie naziemnym funkcja ta jest niedostępna.

Następnie, za pomocą przycisku OK lub ► wchodzimy do funkcji Test Satelit (piąta opcja w głównym menu po naciśnięciu przycisku HOME) i naciskamy przycisk SETUP. Na ekranie pojawi się kilka opcji (zasilanie, DiSEqC, SCR, Poz i Kanały). Za pomocą przycisku OK wchodzimy do opcji Kanały.

W górnej części (# Kanały) wprowadź liczbę transponderów (od 1 do 4). Po wybraniu liczby transponderów (1, 2, 3 lub 4) zaznaczamy te, na których chcemy wykonać pomiary. Zaleca się, aby LNB było zasilane automatycznie, aby móc sprawdzić transpondery o różnych polaryzacjach. W przypadku, gdy wszystkie transpondery mają taką samą polaryzację, tryb zasilania można zmienić na ręczny, jednak aby usprawnić cały proces zaleca się tryb automatyczny.

Za pomocą przycisku BACK wychodzimy z  SETUP i wracamy do okna głównego Test Satelit.

Na ekranie wyświetlane są słupki dla każdego z transponderów. Za pomocą klawiszy ◄ i ►, możemy przejść do mierzonych transponderów i sprawdzić ich Moc i C/N. Biały cień na słupku wskazuje, dla którego z transponderów wyświetlane są pomiary. W dolnym lewym rogu wyświetlana jest kolejność wybranego transpondera, który, jak w tym przykładzie, jest pierwszym z czterech wybranych (1/4).

Tak jak w przypadku Skan Systemu, niebieski cień wskazuje cyklicznie, który transponder jest dekodowany przez miernik w danym momencie. Na dole po środku, wyświetlany jest poziom. Domyślnie ustawiony jest w trybie automatycznym, ale można go zmienić w menu naciskając SETUP (od 60 do 110dBμV, w krokach po 10). Po zeskanowaniu danych transponderów i podłączeniu wyświetli się MER, LDPCBER i BCHBER w przypadku DVB-S2 a dla DVB-S zamiast Mocy i C/N wyświetli się MER, CBER i VBER.

Naciskając przycisk OK, możemy ponownie wyświetlić Moc i C/N. Rozróżnienie pomiędzy DVB-S i DVB-S2 jest wykonywane automatycznie i jest wyświetlone w lewym górnym rogu, poniżej częstotliwości danego transpondera. Słupki wybranych transponderów są wyświetlane w kolorach (czerwony, żółty i zielony), tak samo jak te używane w profilach jakości. W górnej środkowej części pokazana jest nazwa wykrytego satelity.

Jeżeli plan nie będzie zmieniony, dla ułatwienia sprawdzania instalacji, za każdym razem wybierając opcję Test Satelity pojawią się te same transpondery

Pomysly

Zaoszczędź czas za pomocą ASuite

ASuite to aplikacja przeznaczona do konfiguracji nowego wzmacniacza AVANT9. Aplikacja dostępna jest dla systemu Android i Windows. Konfiguracja wzmacniacza może zostać zapisana w tablecie, smartfonie lub komputerze a następnie przeniesiona do wstępnie zainstalowanego wzmacniacza lub do wzmacniacza jeszcze przed jego instalacją.

Proces jest szybki i automatyczny, co sprawia, że ustawienie wzmacniacza jest prostą i zajmującą mało czasu czynnością

Aplikacja jest dostępna na: asuite.televes.com

Instalacje

Hotel Pansionat Yuzhny w Soczi (Rosja)

Nad Morzem Czarnym w miejscowości Soczi znajduje się 5-gwiazdkowy hotel Pansionat Yuzhny.

Hotel o łącznej powierzchni 53.000m2, posiadający w sumie 300 pokoi, wyposażony jest w instalację TVSAT oraz DVB-T zintegrowaną za pomocą systemu IPTV firmy Arantia.

Wyposażenie składa się z trzech stacji HE-21, enkodera generującego cztery własne serwisy oraz z serwera VOD. Sygnał RF, pochodzący z dwóch anten satelitarnych i anteny DATHDBOSS, rozprowadzany jest poprzez multiswitchowy system w topologii gwiazdy.

Instalatorem jest Insystems - firma należąca do Lanit Nord

WYKONANE PRZEZ:

Ogłoszenie

Avant9

Programowalny wzmacniacz do MATV & SMATV