Dokumentacja

Kompletna i aktualna dokumentacja dotycząca naszych produktów i usług. Aby rozpocząć wyszukiwanie, wybierz odpowiednią kategorię.

InfoTeleves 42 (Czerwiec 2017)

Ogólne informacje

Technologia LED „oświetla” nową linię biznesową

Stawiając  kolejny krok w strategii dywersyfikacji produktów i odnosząc się do wciąż rosnącego popytu sieci dystrybucyjnej, Televes Corporation stworzyło nową jednostkę zajmującą się rozwojem i produkcją systemów oświetleniowych. Doświadczenie grupy Televes w sektorze technologii elektronicznej i produkcji konstrukcji metalowych pozwolą rozwinąć pełen katalog rozwiązań oświetleniowych LED do użytku zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego.

W obu przypadkach, efektywność energetyczna i jakość są podstawowymi cechami wyróżniającymi produkt. Oświetlenie Televes pozwala na uzyskanie oszczędności energetycznej nawet do 80% w porównaniu do tradycyjnych systemów oświetleniowych. Ponadto, wyróżnia je pierwszej klasy inżynieria i doskonała technika zarządzania termicznego, zapewniające długą żywotność produktu.

Rozwiązania oświetlenia zewnętrznego AtmosLED oferują dużą wszechstronność, pozwalając na dostosowanie się do różnego rodzaju zastosowań: od oświetlenia ulic i dróg po systemy oświetleniowe w centrach handlowych, obiektach rekreacyjnych i sportowych. Mogą być także stosowane do oświetlania pomników i zabytków. Rozwiązania te posiadają certyfikat ENAC. 

Oświetlenie Televes pozwala na uzyskanie oszczędności energii nawet do 80% w porównaniu do tradycyjnych systemów oświetleniowych.

Systemy oświetleniowe do zastosowań wewnętrznych z gamy InnerLED to produkty z różnymi formami wykończenia oraz rodzajami mocowań, gwarantujące łatwą instalację i podłączenie bezpośrednio do sieci elektrycznej.

Katalog produktów uzupełnia gama PathLED, oferująca rozwiązania dla projektów małej architektury, takich jak parki i ogrody, oraz gama Retrofit dedykowana dla projektów specjalnych, takich jak np. dekoracyjne latarnie.

Jedną z wartości dodanych do systemów oświetleniowych LED Televes są różne opcje programowania i zarządzania. Dzięki nim możliwe jest zastosowanie projektów oświetleniowych z dostosowaniem natężenia oświetlenia według określonego harmonogramu.

Televes na świecie

NAB Show i Evolving Connectivity (CAI) i ANGACOM

NAB Show (Las Vegas, USA) 22 - 27 kwietnia

Nasze zaangażowanie w udziale w tym wydarzeniu równolegle przekłada się na wzrost zainteresowania naszymi produktami.  Podczas spotkania zostały przedstawione nowości dla sieci GPON/G.fast z wysoką przepustowością dla sektora Hospitality oraz najnowsze produkty radiofonii i telewizji, takie jak DAT BOSS TForce, miernik H30FLEX i enkodery HD-SDI.

Evolving Connectivity (CAI) (Birmingham, Wlk. Brytania) 26 kwietnia

Podczas wydarzenia zorganizowanego przez Konfederację Przemysłu Antenowego (z ang. CAI) przedstawiliśmy nową gamę NevoSwitch z DCFlex, rozwiązania techniki światłowodowej poprzez sieci GPON dla sektora Hospitality oraz produkty przystosowane do drugiej Dywidendy Cyfrowej, która została już wprowadzona w Wielkiej Brytanii.

ANGACOM (Kolonia, Niemcy) 31 maja - 1 czerwca

TForce pozostaje protagonistą technologii Televes, który został zaprezentowany w nowej gamie NevoSwitch z DCFlex. Targi Anga potwierdzają wysokie sytuowanie rozwiązań FibreData dla sieci GPON w sektorze Hospitality. Uwagę przyciągnął także nowy miernik MOSAIQ6, wyświetlający w jednym oknie do sześciu konfigurowalnych funkcji w czasie rzeczywistym.

FAQ

Dlaczego CAM w module T.0X z remultipleksacją otwiera tylko niektóre kanały?

Przy instalacji CAM należy ustalić skąd pochodzą usługi do dekodowania.

OPINIA EKSPERTA

Moduł T.0X z remultipleksacją wyposażony jest w trzy demodulatory wejściowe i zarówno w trzy źródła usług. Tak więc należy określić z którą z usług zastosowany CAM ma się połączyć.

Istnieją dwie możliwości:

 • Usługi pochodzą z jednego z demodulatorów („IN A”, „IN B” lub „IN C”)
 • Usługi pochodzą z multipleksu usług („OUT”), czyli mogą być one dekodowane z jakiegokolwiek wejścia jeśli dzielą ten sam system dostępu warunkowego.

Przy programowaniu za pomocą uniwersalnego programatora, konfiguracji dokonuje się w menu CAM (Zdjęcie nr 1).

Natomiast przy programowaniu za pomocą aplikacji TSuite funkcja ta dostępna jest z oknie  „Configuration”  (Zdjęcie nr 2).

W zależności od tego, jak jest skonfigurowany parametr „CAM Position”, odszyfrowane usługi mogą należeć do jednego demodulatora (ten sam transponder) lub mogą pochodzić z różnych demodulatorów (różne transpondery).

CAM odszyfruje usługi multipleksowe pochodzące z różnych demodulatorów.

Wasze Zdjęcia

Zapasowa ochrona

W branży, w której wszystko ma na celu ochronę sygnału telewizyjnego, są tacy, którzy decydują się również na ochronę samej anteny. Na widocznym dachu sowa pełni funkcję stracha na wróble. Mowa tu o dodatkowej ochronie… w tym przypadku zbędnej.

Trening

Nowe rozporządzenie europejskie dot. wyrobów budowlanych: CPR

Bezpieczeństwo osób to nasza odpowiedzialność.

Co to jest CPR?

Jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu w UE wyrobów budowlanych. CPR (z ang. Construction Products Regulation).

Normy te stanowią wspólny język techniczny dla oceny wydajności oraz reakcji produktów zainstalowanych w budynku. W przypadku kabli, wymagania są opisane w EN50575.

Co do wymagań wyszczególnia się:

 • Reakcję na ogień
 • Odporność na ogień
 • Emisje substancji niebezpiecznych

Od kiedy zacznie obowiązywać CPR?

Od 1 lipca 2017 wszystkie kable wprowadzane do sprzedaży przeznaczone dla stacjonarnych instalacji muszą posiadać oznaczenie CE oraz deklarację właściwości użytkowych (DoP, z ang. Declaration of Performance).

Czym jest Deklaracja właściwości użytkowych (DoP)?

Deklaracja właściwości użytkowych (z ang. Declaration of Performance) dokonywana jest przez producenta na podstawie następujących danych:

 • Identyfikacja produktu
 • Zamierzone zastosowanie produktu
 • Reakcja na ogień (Euroklasa CPR)

Jakie kroki poczyni Televes?

Televes spełnia wymagania normatywy europejskiej i zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i ochronę osób. W swojej ofercie dostępne będą kable poczynając od kategorii B2ca do Fca, tak aby dostosować się do wszystkich rynków i ich wymagań dotyczących bezpieczeństwa.

Oznaczenie znajdować się będzie w trzech miejscach:

 • Na powłoce zewnętrznej przewodu
 • Na etykiecie produktu
 • Na opakowaniu produktu

Tabele klasyfikujące

(Euroklasa)

Rodzaj kabla Euroklasa System  AVCP * Kryteria podziału na klasy ryteria dodatkowe
Niepalne Aca 1+ EN ISO 17616
Wartość kaloryczna brutto
 
Niskie ryzyko pożaru B1ca EN 50399
Pomiar wydzielania ciepła i wytwarzania dymu podczas sprawdzania rozprzestrzeniania się płomienia

EN 60332-1-2
Rozprzestrzenianie się płomienia
Wydzielanie dymu
(s1a, s1b, s2, s3) EN 50339 / EN 61034-2

Kwasowość
(a1, a2, a3) EN 50267-2-3

Występowanie płonących kropli/cząstek
(d0, d1, d2) EN 50399
B2ca
Cca
Dca 3
Kabel standardowy Eca En 60332-1-2
Rozprzestrzenianie się płomienia
 
Brak określonych wymagań Fca 4 En 60332-1-2
Rozprzestrzenianie się płomienia
 

 

Elementy weryfikacji System AVCP *
1+ 3 4
Zakładowa kontrola produkcji (ZKP) Producent Televes
Testowanie próbek pobranych z produkcji zgodnie ze zdefiniowanym planem testów Producent Televes
Ocena właściwości użytkowych wyrobu budowlanego na podstawie badań (w tym pobierania próbek), obliczeń, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji wyrobu Notyfikowana jednostka certyfikująca Notyfikowane laboratorium badawcze Producent Televes
Wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego oraz ZKP Notyfikowana jednostka certyfikująca - -
Kontynuacja nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji Notyfikowana jednostka certyfikująca - -
Kontrolne badania próbek przed wprowadzeniem produktu na rynek Notyfikowana jednostka certyfikująca - -

* System AVCP: system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (z ang. AVCP: Assessment and Verification of Consistency of Performance

 

Pomysly

Montaż NevoSwitcha dCSS w istniejącej instalacji

Problemem przy instalacji dodatkowego multiswitcha w istniejącej już instalacji jest to, że prąd dostarczany przez zainstalowane zasilacze może być niewystarczający do zasilenia dodatkowego urządzenia. Każda instalacja zazwyczaj posiada precyzyjnie dobrane zasilacze, tak aby uniknąć zbędnego poboru prądu. Usunięcie multiswitcha z danej instalacji nie jest kłopotliwe, jednak dodanie nowego urządzenia może rozregulować ogólne zasilanie instalacji.

Nowy NevoSwitch dCSS wyposażony jest w przełącznik (SAT DC LINK ON-OFF) za pomocą którego można włączyć lub wyłączyć połączenie z kaskadą. Nowy multiswitch nie będzie zasilany lub nie będzie zasilać żadnego obecnego urządzenia z kaskady jeżeli przełącznik będzie ustawiony na OFF. Dzięki tej nowej unikalnej funkcjonalności NevoSwitcha dCSS nie trzeba martwić się o jakiekolwiek rozregulowanie podanego zasilania.

Aby zasilić NevoSwitch dCSS można podpiąć do niego oddzielny zasilacz lub zasilić go z odbiorników użytkowników. Przy wybraniu drugiej opcji, przełącznik RECEIVER POWER musi być ustawiony na ON.

Instalacje

Hotel Los Calderones (Gran Canaria, Hiszpania)

Hotel Los Calderones to kompleks składający się z 78 dwupoziomowych apartamentów.

Dzięki zastosowaniu systemu FibreData w hotelu zostały wdrożone usługi internetowe, telefonia przez IP oraz RF Overlay (telewizja przez światłowód) z 19 programami TVSAT i DVB-T.

W każdym apartamencie zastosowano po jednym ONT, łącznie 91 sztuk. Usługi są zarządzane przez OLT512.

Programy telewizyjne są generowane przez stację czołową T.0X, składającą się z transmodulatorów  oraz modułu T.12 do naziemnej telewizji cyfrowej.

WYKONANE PRZEZ:

Czy wiesz, że...

...Televes rozpoczęło swoją działalność produkując siedem anten dziennie?

Jak ten czas szybko leci... W niedalekiej przeszłości, w roku 1961, wkrótce po założeniu działalności, firma posiadała pierwszą linię produkcyjną zdolną do wytworzenia siedmiu anten dziennie! Rok później firma była w stanie osiągnąć wynik stu anten na dzień. Doskonalenie procesów w tych czasach było wykładnicze i tak cztery lata później rok 1965 zamknął się z roczną produkcją na poziomie ponad 100.000 anten.

Patrząc na przebytą ścieżkę działalności Televes nie można zapomnieć o kulminacyjnym punkcie. W 2009 roku firma posiadała najbardziej kompleksową, zautomatyzowaną i zrobotyzowaną linię produkcyjną w sektorze. W 2009 i 2010 roku w ciągu kilku miesięcy fabryka działała na trzy zmiany celem dostarczenia na rynek wystarczającej ilości anten podczas przejścia z telewizji analogowej na naziemną telewizję cyfrową. Produkcja anten wynosiła wtedy ponad 2.500 sztuk na zmianę.

Made in Televés

Technologia TForce motorem do dalszego rozwoju

Technologia tomograficzna zastosowana w środowisku przemysłowym przenosi kontrolę jakości procesów produkcyjnych Televes na inny poziom.

Nie minął ani rok odkąd zaczęliśmy montaż własnych układów scalonych MMIC a już osiągnęliśmy liczbę ponad 200.000 wyprodukowanych sztuk. Tak wrażliwa technologia montażu komponentów wymaga bezwzględnej kontroli, nawet takich parametrów, jak poziom temperatury i wilgotność otoczenia.

Ciągłe doskonalenie jest wymagane także w przypadku technologii, za pomocą których odbywa się weryfikacja procesów montażowych. Dotychczas stosowana przez środowiska medyczne zaawansowana technologia X-ray została wdrożona przez Televes jako technologia tomograficzna w środowisku przemysłowym. Tomografia jest w stanie uzyskać obraz przedstawiający przekrój przez obiekt, tak aby przedstawić go w formacie trójwymiarowym.

Dzięki tomografii, Televes jest teraz w stanie wykryć wady montażowe kulek lutowniczych o wymiarach mniejszych niż 60micro. Pewna obecność powietrza wyrażona w procentach oznacza, że kulka stopniała prawidłowo.

Ponadto, tomografia używana jest przez Televes do analizy czystości części wykonanych z odlewów Zamak, sprawdzając porowatości zastygania. Jest to niezwykle ważne, aby zapewnić prawidłowe uszczelnienie oraz zwartość produktów Televes.

Ogłoszenie

DAT BOSS