Namn på favoritlistan kan inte lämnas tomt

UAP (user access point) boxar

Optisk distribution UAP (user access point) boxar

Utan optisk fiber

Anslutningspunkter till ett optiskt fibernät.

Med Cca optisk fiber

Anslutningspunkter till ett optiskt fibernät. De inkluderar Cca-fiberkabel. Lämplig för byggnader som: sjukhus, köpcentra, flygplatser, ect.