Namn på favoritlistan kan inte lämnas tomt

Vilka är vi?

Om oss

Televes är ett världstäckande företag inom design, utveckling och tillverkning av lösningar inom telekommunikation i villor, fastigheter och städer.

Huvudkontor och huvudsaklig tillverkning finns i Santiago de Compostela (Spanien), där företaget grundades 1958. Idag är Televes moderbolaget i en organisation bestående av mer än 20 industriella bolag och service bolag med över 700 anställda och 75 godkända produktpatent. Televes har 11 internationella dotterbolag som täcker Portugal, Frankrike, Storbritannien, Italien, Tyskland, Polen, Skandinavien, Ryssland, USA, Kina och Förenade Arab Emiraten, där produkterna görs tillgängliga för över 100 länder över 5 kontinenter, genom företagens sälj- och distributionsnät.

Med nästan 60 års erfarenhet, har Televes släppt mer än 1500 olika produkter, en prestation som gjorts möjlig framförallt genom vår passion för tillverkning. Företaget drivs i egna lokaler för att garantera maximal kvalitet, och det var också en föregångare genom investering i 4 kompletta produktionslinjer med egen certifiering och laboratorier för kvalitetskontroll. Genom detta är vi stolta över att produkterna kan märkas med den Europeiska teknologi-stämpeln "Made in Europé".

Precis som andra marknadsledande företag är Televes ständigt under utveckling, helt i linje med "the Européen Digital Agenda" och ramverket "2020 research and Innovation". Parallellt med sin profil som specialist inom Telekommunikation, har Televes utvecklat kompletterande affärsverksamheter som stöd och genom denna affärsmodell byggt upp det digitala hemmet.

1958

GRUNDAT

350

ANSTÄLLDA

11

INTERNATIONELLA
DOTTERBOLAG

100

MARKNADER

1500

PRODUKTER

Varumärke

Televes varumärke pekar på de grundläggande fundamenten som företaget representerar. Efter mer än ett halvt sekel, har Televes varumärke blivit synonymt med "Passion for Quality", registrerat varumärke över hela världen sedan 1958, och har blivit ett av Spaniens mest kända varumärke genom sin oklanderliga internationella bana.

Det välkända "Spanish Brands Forum" är en strategiskt allians, offentlig/privat skapad av spanska företag med marknadsledande varumärke i sin sektor, och med internationell räckvidd som söker framgång i sin image, intelektionell egendom, finansiering och human resources (HR). Televes har varit medlem av FMRE sedan 2002, och som aktivt samarbetar för att lättare nå utanför sina egna gränser när det gäller var och ens högteknologiprofil.

60 TELEVES GRUNDADES I SPANIEN
70 FRÅN SVART/VITT TILL FÄRG
80 SATELLIT-TV KOMMER
90 KOMMERSIELL TV FÖDS
00 VI FOKUSERAR PÅ EXPANSION INTERNATIONELLT
10 ANALOG SLÄCKNING. DIGITAL-TV HAR STARTAT

Historik

Vi har satsat på kvalitet i mer än 50 år. Televes föddes i en liten verkstadslokal i Santiago de Compostela 1958. Resan började när TV-sändningar startade i Spanien. Till att börja med bestod företaget av en liten lokal där 10 anställda tillverkade antenner manuellt och med endast 2500 Euro i tillgångar.

1961, kort efter företaget var grundat, lyckades man sätta upp en produktionslinje, med kapacitet på sju antenner per dag. Vid årets slut hade vi redan nått en produktion av 100 antenner per dag. Därefter utvecklades företaget exponentiellt och fyra år senare var den årliga produktionen över 100.000 antenner.

Under hela sin historia har Televes stått ut för sin styrka, baserad på sina kärnvärden: kvalitet genom avancerad tillverkning, investering i teknisk utveckling och en produktivitet som ständigt utvecklas innovativt.

Företaget har en ledande roll i besluten kring hur TV-signalen ska se ut och distribueras hemma. Som exempel har Televes varit fullvärdig medlem i Digital Video Broadcast (DVB) projekt sedan 1995, och arbetat nära riktmärket att skapa den digitala standard för TV som vi njuter av idag.

"Medlemmar av antal bransch sammanslutningar."

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client

Bransch sammanslutningar:

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client