Namn pÄ favoritlistan kan inte lÀmnas tomt

Vilka Àr vi?

VĂ„ra grundpelare

I över 50 Är, har följande tre grundpelare faststÀllt vÄrt DNA: investering i R&D, ett konstant sökande efter ökad produktivitet genom avancerad teknologi och vÄr "passion for quality".

R&D

"VÄra experter arbetar stÀndigt med de senaste tekniska framstegen för att Televés alltid ska stÄ i den nya teknikens framkant."

Ett team alltid under utveckling

Vi har satt samman ett mycket kvalificerat team för forskning och utveckling som gör det möjligt för oss att möta de tekniska och teknologiska utmaningar som vi alltid stÀlls inför. Ett stort team med telekommunikationsingenjörer arbetar stÀndigt med ny teknik och omrÄdets lagÀndringar.

För Televes sÄ sluts cirkeln av teknologisk framsteg genom integration av utvecklingsprojekten i ett modernt industriellt nÀtverk och en tillverkning som förverkligar projektet. Det innebÀr en optimering av tillgÀngliga resurser som gör det möjligt att snabbt svara pÄ marknadens förÀndringar och tekniska framsteg i vÄr bransch, genom fullstÀndig kontroll av hela tillverkningsprocessen. Detta garanterar oss ocksÄ en maximal hastighet, kvalitet och respekt för vÄr miljö.

Som ett resultat av den teknologiska utvecklingen, har Televes mer Àn 200 registrerade industriella rÀttigheter, varav mer Àn 50% Àr patent (20 av dessa Àr Europeiska), tillverkningstekniker och industriella designs.

UtvecklingsnÀtverk

Att vara en ledande aktör i de tekniska förÀndringarna inom tv- och informationsteknologi i byggnader och bostÀder, Àr direkt kopplad till den kraftfulla investering som Televesgruppen gör i forskning och utveckling. Vi Àr en del av mÄnga telekommunikations-, innovations- och teknikgrupper över hela vÀrlden.

PRODUKTIVITET

"VÄr passion för uppgiften gÄr utöver sjÀlva produkten. Det Àr dÀrför vi inte enbart skapar en produkt, utan ocksÄ hela den tillverkningsprocess som skapar produkten."

Nyskapande teknologi

RÀtt mÀnniskor, rÀtt arbetsmetoder, rÀtt utrustningsmiljö, bÀsta möjliga lokaler och ett kontrollsystem för varje process som stÀndigt utvecklas Àr en garanti för den övergripande effektiviteten. Televes var PionjÀr inom anvÀndandet av utrustning och styrsystem, och dessa har alltid varit nÀrvarande i alla industriella, kommersiella och administrativa aktiviteter.

HÄllbarheten vid hög produktivitet Àr sÀrskilt viktigt vid tillverkning av produkter med komplexa integrationsprocesser. PÄ den krÀvande marknad dÀr vi driver vÄr verksamhet tillÄter vi oss ingen annan filosofi Àn att konkurrera med maximal kvalitet och ett konkurrenskraftigt marknadspris. För att uppnÄ detta Àr Televes djupt engagerad i att stÀndigt öka produktiviteten, det vill sÀga att bevara högsta kvalitet samtidigt som konkurrenskraften upprÀtthÄlls genom kontinuerlig förbÀttring av tillverkningsprocessen.

VÄra produktionslinjer Àr helt robotiserad för att minimera mÀnnskliga fel, detta för att garantera kvaliten pÄ de produkter vi producerar. Vi anpassar oss efter kraven frÄn en marknad i stÀndig utveckling, baserar vÄrt sÀtt att arbeta pÄ högsta efterfrÄgan och prestanda, en kontinuerlig förbÀttring, automatisering, robotisering och minimering av antalet processer.

Televés Àr i en stÀndig förnyelse och stöds i denna utveckling av sin tillverkningslinje "Flexible Manufacturing Systems" (FMS), som integrerar de olika avdelningarna för teknik och produktion. Denna flexibilitet gör det möjligt för Televes produkter att snabbt anpassas för att följa de strÀngaste tekniska kraven pÄ de olika globala marknaderna, dÀr i mÄnga fall regelverken varierar. En företagsfilosofi. Ett öde som lÄter oss förbli ett steg före.

KVALITET

"Som vi brukar sÀga pÄ Televes: Kvalitet kommer inte av sig sjÀlv, den skapar man."

Passion för detaljer

I globaliseringens tidevarv, nÀr de flesta företagen i vÄr bransch vÀljer att outsourca tillverkningen för att minska kostnaderna, Àr Televes trogen sin industriella tradition: - ha kontroll av hela processen hemma, frÄn design till tillverkning. En devis som Äterspeglas i begreppet "European technology made in Europe".

Kvalitet gÄr före allt annat, det Àr dÀrför vi har vÄrt eget certifieringslaboratorium, en av de mest avancerade inom vÄr bransch. I det utför vi de mest rigorösa tester frÄn elektromagnetisk kompatibilitet eller elektrisk sÀkerhet till temperatur-, vibrations- och fuktighetsprov. Vi utsÀtter ocksÄ vÄra komponenter för Äldringsprov i extrema miljöer för att kontrollera deras hÄllbarhet. Kvaliteten pÄ vÄra produkter mÄste uppfylla alla förvÀntningar.

Certifieringar:

Projekt: