Namn på favoritlistan kan inte lämnas tomt

Vilka är vi?

Våra grundpelare

I över 50 år, har följande tre grundpelare fastställt vårt DNA: investering i R&D, ett konstant sökande efter ökad produktivitet genom avancerad teknologi och vår "passion for quality".

R&D

"Våra experter arbetar ständigt med de senaste tekniska framstegen för att Televés alltid ska stå i den nya teknikens framkant."

Ett team alltid under utveckling

Vi har satt samman ett mycket kvalificerat team för forskning och utveckling som gör det möjligt för oss att möta de tekniska och teknologiska utmaningar som vi alltid ställs inför. Ett stort team med telekommunikationsingenjörer arbetar ständigt med ny teknik och områdets lagändringar.

För Televes så sluts cirkeln av teknologisk framsteg genom integration av utvecklingsprojekten i ett modernt industriellt nätverk och en tillverkning som förverkligar projektet. Det innebär en optimering av tillgängliga resurser som gör det möjligt att snabbt svara på marknadens förändringar och tekniska framsteg i vår bransch, genom fullständig kontroll av hela tillverkningsprocessen. Detta garanterar oss också en maximal hastighet, kvalitet och respekt för vår miljö.

Som ett resultat av den teknologiska utvecklingen, har Televes mer än 200 registrerade industriella rättigheter, varav mer än 50% är patent (20 av dessa är Europeiska), tillverkningstekniker och industriella designs.

Utvecklingsnätverk

Att vara en ledande aktör i de tekniska förändringarna inom tv- och informationsteknologi i byggnader och bostäder, är direkt kopplad till den kraftfulla investering som Televesgruppen gör i forskning och utveckling. Vi är en del av många telekommunikations-, innovations- och teknikgrupper över hela världen.

  • client
  • client
  • client
  • client

PRODUKTIVITET

"Vår passion för uppgiften går utöver själva produkten. Det är därför vi inte enbart skapar en produkt, utan också hela den tillverkningsprocess som skapar produkten."

Nyskapande teknologi

Rätt människor, rätt arbetsmetoder, rätt utrustningsmiljö, bästa möjliga lokaler och ett kontrollsystem för varje process som ständigt utvecklas är en garanti för den övergripande effektiviteten. Televes var Pionjär inom användandet av utrustning och styrsystem, och dessa har alltid varit närvarande i alla industriella, kommersiella och administrativa aktiviteter.

Hållbarheten vid hög produktivitet är särskilt viktigt vid tillverkning av produkter med komplexa integrationsprocesser. På den krävande marknad där vi driver vår verksamhet tillåter vi oss ingen annan filosofi än att konkurrera med maximal kvalitet och ett konkurrenskraftigt marknadspris. För att uppnå detta är Televes djupt engagerad i att ständigt öka produktiviteten, det vill säga att bevara högsta kvalitet samtidigt som konkurrenskraften upprätthålls genom kontinuerlig förbättring av tillverkningsprocessen.

Våra produktionslinjer är helt robotiserad för att minimera männskliga fel, detta för att garantera kvaliten på de produkter vi producerar. Vi anpassar oss efter kraven från en marknad i ständig utveckling, baserar vårt sätt att arbeta på högsta efterfrågan och prestanda, en kontinuerlig förbättring, automatisering, robotisering och minimering av antalet processer.

Televés är i en ständig förnyelse och stöds i denna utveckling av sin tillverkningslinje "Flexible Manufacturing Systems" (FMS), som integrerar de olika avdelningarna för teknik och produktion. Denna flexibilitet gör det möjligt för Televes produkter att snabbt anpassas för att följa de strängaste tekniska kraven på de olika globala marknaderna, där i många fall regelverken varierar. En företagsfilosofi. Ett öde som låter oss förbli ett steg före.

KVALITET

"Som vi brukar säga på Televes: Kvalitet kommer inte av sig själv, den skapar man."

Passion för detaljer

I globaliseringens tidevarv, när de flesta företagen i vår bransch väljer att outsourca tillverkningen för att minska kostnaderna, är Televes trogen sin industriella tradition: - ha kontroll av hela processen hemma, från design till tillverkning. En devis som återspeglas i begreppet "European technology made in Europe".

Kvalitet går före allt annat, det är därför vi har vårt eget certifieringslaboratorium, en av de mest avancerade inom vår bransch. I det utför vi de mest rigorösa tester från elektromagnetisk kompatibilitet eller elektrisk säkerhet till temperatur-, vibrations- och fuktighetsprov. Vi utsätter också våra komponenter för åldringsprov i extrema miljöer för att kontrollera deras hållbarhet. Kvaliteten på våra produkter måste uppfylla alla förväntningar.

Certifieringar:

Integrerade policyer:

  • Kvalitet, Miljö, OH&S (arbetsmiljö och säkerhet) Fabrik i Spanien Televes

    Fabrik i Spanien

  • Kvalitet Fabrik i Portugal Televes

    Fabrik i Portugal

Projekt: