Namn på favoritlistan kan inte lämnas tomt

Vilka är vi?

BOUND
BY TECHNOLOGY

Tre plattformar styr vårt DNA:
Teknisk utveckling, tillverkning i teknikens framkant och “Passion for Quality”

Televes är så mycket mer än bara ledande tillverkare inom mottagning och distribution av TV. Televes är också ledande inom den grupp av företag som kontrollerar ett flertal nisch-marknader inom Telekomindustrin. I gruppen ingår mer än 20 företag, alla med det gemensamma målet att att designa och tillverka den i särklass bästa utrustningen för enskilda hem, byggnader och städer där man önskar den bästa möjliga infrastrukturen inom detta område.

192

Försäljning (miljoner €)

790

Anställda

7

Investering i R&D

20

Företag

100

Länder

75

Patent

Internationellt huvudkontor

Televes Corporation i världen

Historik

historia

Utvecklingen av Televes har alltid drivits framåt med den starka beslutsamheten att leda processer i teknikens framkant, och med målet att tillhandahålla marknadens bästa produkter och system. Resan började redan 1958 genom tillverkningen av terresta antenner. Idag har företaget utvecklats till att vara internationellt sett ett ledande företag inom mottagning och distribution av signaler i anslutning till TV. Ganska snart utvecklades företaget inom närliggande områden såsom DTT-mottagning av TV, professionella mätutrustningar och andra teknologier inom det audio-visuella området.

För att verkligen ligga på topp när det gäller teknologisk specialisering, startades 1989 ett koncept med dotterbolag, som vart och ett optimerats för sin del i den gemensamma processen. Med dessa bolags specialisering inom t.ex ekonomi, säkerhet och industriell miljö når vi enklare det gemensamma målet.

Denna alltid pågående teknologisk specialisering är vår motivation för tillväxt. Nyligen togs ett stort steg framåt inom diversifieringen, genom att dra nytta av vår kompetens inom infrastruktur av telekommunikationsområdet i byggnader och bostäder. Genom dessa “motorvägar” för IT, har vi nu också i produktportföljen tjänster inom social- och hälsovård, säkerhet och energieffektivitet. Den här tekniken kan också ge oss tillgång till andra mycket konkurrenskraftiga och dynamiska alternativa sektorer, som till exempel inom flyg, bil, eller smarta städer.

Fram till idag har denna tillväxt och specialisering inom respektive sektor varit grundläggande för dagens multinationella organisation med 22 bolag inom industri och service.

Grund

R&D

Ett team ständigt i utveckling

Att fokusera på förnyelse och innovation har alltid varit basen i Televes företags-DNA. Över 80% av våra produkter har utvecklats med proprietär teknik och vi har över 200 internationella patent och modellcertifieringar. Mer än 60 ingenjörer arbetar på vårt “Technology Centre”, där alla resurser för design och innovation har samlats.

PRODUKTIVITET

Teknik i framkant

Televes har i alla år varit pionär när det handlat om att dra nytta av eller rent ut av, utveckla en egen spjutspetsteknologi i teknikens framkant. Som exempel kan nämnas maskinell ytmontering av komponenter (SMD) och automatiserad tillverkning med robotar. Ett annat exempel är lanseringen av Tforce-tekniken ( se video ). För närvarande arbetar vi på implementeringen av “Industy 4.0” eller den fjärde industriella revolutionen som det också kallats. Det samlade resultatet av detta arbete har bidragit till en uppseendeväckande hög produktivitet, vilket i sin tur ökat konkurrenskraften inom våra produkter och tjänster.

KVALITET

Passion för detaljer

Med eget auktoriserat testlaboratorium för certifieringar har vi något unikt inom vår bransch. Vi kan där utföra ett stort antal tester såsom mätningar inom t.ex elektromagnetisk strålning, elektrisk säkerhet, vindkänslighet eller tester av fuktkänslighet. Alla våra produkter och komponenter blir här testade under extremt krävande förhållande för att garantera funktion och livslängd.

FÖRETAGSVÄRDEN

Human Resources

Människor experter på människor

"Allt som ett företag åstadkommer är varken mer eller mindre än resultatet av de människor som arbetar där. Vi är först och främst ett team med en passion att arbeta och med en gemensam strävan att alltid uppnå förbättringar. För att åstadkomma detta behövs ständigt utbildning, träning och ett positivt stöd från företaget. "

Support

En upplevelse utöver det vanliga

Kunderna ger vårt arbetet mening. Därför är det naturligt för oss med ett djupt, brett och kundvänligt supportprogram. Vi har också utvecklat ett intensivt träningsprogram för de professionella installatörer inom vårt område som med glädje sätter vårt vårt varumärke högst.

Tillverkad av Televes

Europeisk teknologi tillverkad i Europa

Att själv tillverka produkterna i egen produktionsanläggning är en av nyckelfaktorerna som differensierar oss från konkurrenterna. Våra produktionsanläggningar är som ett kall, dessutom är vi helt säkra på att genom kontroll över hela kedjan, från design till tillverkning så kan vi garantera både kvalitet och snabbhet.

Hållbar utveckling

Engagerad i miljön

Televes hela organisation har en lång tradition och med siktet inställt på framtiden. Vi använder tekniker och processer erkänt rena och snälla mot miljön. Detta tillåter oss att kombinera en tillverkande verksamhet med respekten och omtanken om vår gemensamma miljö.