The wishlist name can't be left blank

Odgałęźniki

Odgałęźniki

Pasywne elementy dystrybucyjne z jednym wejściem, jednym wyjściem przejściowym oraz kilkoma wyjściami odgałęziającymi. Wyjście przejściowe posiada niskie tłumienie (straty przejściowe), ponieważ przez nie przechodzi sygnał do drugiego odgałęźnika w instalacji kaskadowej, znajdującym się zazwyczaj w niższej kondygnacji. Wyjścia odgałęziające posiadają ustalone i kontrolowane tłumienie (straty odgałęzienia), co pozwala na konfigurację danej instalacji.
Odgałęźniki są dobierane razem, według danej instalacji.
Oprócz zakresu częstotliwości, wyjść oraz strat, ważnym parametrem jest separacja między wyjściami odgałęziającymi. Odgałęzienie odbywa się poprzez sprzężenie, tak więc nie jest możliwe przejście zasilania (DC).