The wishlist name can't be left blank

Generatory Sygnału

Generatory Sygnału

Urządzenia generujące sygnały (częstotliwość pośrednia, światło, szum, itp.) w celu sprawdzenia poprawności działania danej instalacji przy braku rzeczywistego sygnału lub w celu sprawdzenia czy wszystkie elementy instalacji są wolne od ewentualnych błędów.