The wishlist name can't be left blank

Węzły Optyczne

Węzły Optyczne

Węzły optyczne to urządzenia umożliwiające dwukierunkową komunikację optyczną między użytkownikiem sieci koncentrycznej a operatorem sieci światłowodowej. Gama urządzeń obejmuje również odbiorniki optyczne jako urządzenia końcowe użytkownika (jednokierunkowe).