The wishlist name can't be left blank

Zestawy do Spawania

Technika Światłowodowa Zestawy do Spawania

Łuk elektryczny

Łączenie włókien za pomocą łuku elektrycznego

  • Podstawowym narzędziem jest spawarka
  • Straty w spawach prawie nie istnieją
  • Połączenie włókien jest trwałe
  • Wewnętrzna weryfikacja wyniku połączenia
  • Pozwala na łączenie światłowodów
  • Narzędzie usuwa ewentualne zanieczyszczenia z włókien

Łącznik mechaniczny

Łączenie włókien poprzez justowanie w łączniku mechanicznym

  • Podstawowym narzędziem jest łącznik mechaniczny
  • Niskie straty w spawach
  • Połączenie można rozdzielić otwierając łącznik mechaniczny