Namn på favoritlistan kan inte lämnas tomt

Avtappare

Avtappare

Utrustning för passiv distribution med en ingång, en utgång för signalgenomgång och flera dämpade utgångar. Utgången för signalgenomgång har en låg dämpning (avtappningsdämpning) för att skicka signalen vidare till nästa kaskaderad slinga. Dämpningen på den avtappade utgången har ett fast och förbestämt värde. Med dessa avtappare blir det möjligt att balansera nätets olika slingor.
Värdet på avtapparna väljs efter hur nätet är designat i syfte att få signalen så jämn som möjligt.
Andra viktiga egenskaper att tänka på är frekvensområde, antal utgångar, dämpning och reflektionsdämpning. Den avtappade utgången är transformatorkopplad, varför det inte finns någon strömmatning (DC).