Namn på favoritlistan kan inte lämnas tomt

TV genom optisk fiber: Overlight serien

TV genom optisk fiber: Overlight serien

En serie för distribution av terrest- och satellitsignal till flera användare genom en optisk fiber. Tack vare optimerad elektronik och låga förluster, kan antalet förstärkare minskas. Detta förenklar design och distribution i olika installationer, samt bevarar signalkvaliteten i hela kedjan.