Namn på favoritlistan kan inte lämnas tomt

Kablar

HDMI-Distribution Kablar


Vikten av en högkvalitets HDMI kabel

I motsats till analoga SCART-kablar, är HDMI en kabeltyp som bär datasignaler mellan källan (BluRay, PC, DDT eller SAT HD Mottagare, etc.) och TV’n genom sina olika ledare.

För att en HDMI-kabel ska fungera ordentligt måste den följa ett flertal regelverk för att kunna uppfylla en specifik standard.

Förekomsten av dessa standards är knappast känd vare sig bland konsumenter eller professionella användare.

Att använda HDMI, innefattar också att uppfylla en lista med tekniska specifikationer, därför skulle det vara fel att enbart titta på den schematiska kabeldragningen.

Denna kunskapsbrist i kombination med att HDMI är en “hem-kabel” är den viktigaste orsaken till att marknaden översvämmats av kablar med bristfällig kvalitet.

Kunden som köper en HDMI-kabel måste vara medveten om:

Trots att HDMI-standarden innefattar specifika kvalitetskrav, finns det inte några riktlinjer i Europa hur man ska hantera de kablar som inte uppfyller kvalitetskraven. Av dessa skäl kan kvaliteten endast garanteras om den stöds av både certifiering och den garanterade kvalitet som Televes erbjuder.

Televes kvalitets kablar av HDMI-typ:

Vilket material som används i kombination med tillverkningsmetoden är det som utmärker skillnaden i kvalitet, detta speciellt när det gäller kabelns ledare och plasthölje. Låt oss därför fokusera på hur man utvärderar kvaliteten på en HDMI-kabel:

Ledaren:

  • HDMI-standarden beskriver att ledarna ska vara flertrådiga. Det är inte nog med att denna typ av ledare uppfyller de elektriska kraven, utan den måste också uppfylla krav på flexibilitet, då den även ska kunna installeras i trånga utrymmen. Många av de kablar som finns tillgängliga idag på marknaden använder entrådiga ledare, vilket givetvis pressar tillverkningskostnaden, men som görs på bekostnad av den tekniska kvaliteten.
  • Dessutom är det inte ovanligt att hitta ledare av kopparplätterat stål istället för ren koppar. Även andra billiga legeringar förekommer och som har den gemensamma nämnaren att de sällan klarar vare sig dämpningskrav, jitter eller andra variationer av signalen.
  • Antalet ledare ska alltid vara 19 eftersom detta krävs i standarden. Det finns tillverkare som utnyttjar det faktum att några ledare sällan används och därför enbart producerar kablar med15 ledare. Detta skapar dock begränsningar i framtida applikationer.
  • Varje ledare ska vara tvinnad och med skärmstrumpa. Precis som andra datakablar, förhindrar dessa två egenskaper problem med överhörning mellan ledarna. Utan skärmning i kabeln kommer miljön där kabeln används, ej att uppfylla EC Direktivet. Det är därför inte rekommenderbart att distribuera oskärmade kablar av denna typ i Europa.

Hölje:

  • Bland de viktigaste aspekterna på kvaliteten när det gäller höljet är RoHS direktivet. Att inte uppfylla detta, innebär att plasten i kabeln, på något sätt är förorenad och därigenom skadlig för oss eller miljön.
  • Förekomsten av veck i kabeln ökar risken för skador på det skyddande ytterhöljet vilket också påverkar kabelns egenskaper.

Varför välja en Televes HDMI-kabel?

Varje Televes HDMI-kabel har höga tekniska och fysiska egenskaper, som säkerställer prestanda enligt gällande standard. Dessutom är Televes som licensinnehavare medvetna om avtalen med "HDMI Licensing LLC".

Kablar

Transmission av HD (High Definition) digital TV-signal mellan två rum/platser