Namn på favoritlistan kan inte lämnas tomt

Trippelskärmad kabel - Klass A+

Konventionella koaxialkablar (RG-6) Trippelskärmad kabel - Klass A+


Class A+ Trippelskärmad (TSH) koaxial-kabel

Med tre skärmande lager (trippelskärmad), ger denna kabel bästa möjliga skydd mot störningar genom sin extrema HF-täthet. Detta rekommenderas inte minst för områden med höga elektromagnetiska nivåer.

Kablarna följer standard EN 50117, "Class A+", genom sin uppbyggnad:

  • För 5 MHz - 30 MHz => TI < 2.5 mΩ/m
  • För 5 MHz - 1000 MHz => SA > 95 dB
  • För 1000 MHz - 2000 MHz => SA > 85 dB
  • För 2000 MHz - 3000 MHz => SA > 75 dB

Det är "transfer impedance" (TI) som bestämmer hur effektiv skärmningen är på låga frekvenser, medan "shielding attenuation" (SA) bestäms i området 30 MHz-till-3000 MHz.