Namn på favoritlistan kan inte lämnas tomt

LTE filter

LTE filter

Frekvensspektrat ovanför 700MHz är reserverat för utsändning av LTE/5G signal. För att anpassa det nya smalare TV-bandet och för att undvika de störningar som LTE/4G skapar, har TV-bandet modifierats och utsända program flyttats ned i frekvens. Förändringarna i bandbredd görs med olika filter. Dessa filter säkerställer att de nya programfrekvenserna kan tagas emot på ett säkert sätt enligt uppstälda krav och karakteristik för varje anläggning. En komplett uppsättning filter ska innehålla flera olika filter typ, combiners, spärrfilter, terminering och passfilter.