Namn på favoritlistan kan inte lämnas tomt

EasyF serien

Avtappare EasyF serien


EasyF-anslutning: Enklare och billigare

EasyF är ett innovativt anslutningskoncept där innerledaren i koaxialkabeln är direkt ansluten till utrustningen vilket skapar en maximal tillförlitlighet. Genom sin konstruktion utan F-kontakt kan chassit göras mindre och båda kablarna kan anslutas/säkras med en skruv.

  • Tidsbesparande: Att snabba på installationsmomentet är möjligt, utan behov av traditionell koaxial avslutning. Tillika slipper man momentet att skruva på kontakter på utrustningen, vilket ofta kan vara besvärligt framför allt i trånga utrymmen
  • Anslutningens tillförlitlighet: En bygel håller fast kabeln och förhindrar att den lossnar
  • Sparar pengar: Inga extra kontakter behövs (varken F eller IEC)
  • Sparar utrymme: ingångar och utgångar är alltid på samma sida för att undvika att koaxialkablen ska behöva böjas och för att göra arbetet inuti skåp och vägguttag enklare
  • Mycket enkel tre-stegs-montering: att fästa eller lossa frontplattan är allt som behövs för att ansluta båda kablarna:

1. Lossa fördelarens frontplatta för att komma åt anslutningen

2. Stoppa dit den skalade koaxialkabeln

3. Stäng frontluckan och dra åt skruven för att säkerställa bra anslutning

Lär mer om EasyF-systemets tillförlitlighet

Med EasyF, sker anslutning mellan koaxialkabeln och fördelaren genom ett automatiserat system för att få kontakt med både skärm och innerledare , utan lödning eller F-kontakt

  • Alltid som ny: enhetens livslängd förlängs genom sin konstruktionen med EasyF
  • Minskad felfrekvens: vanligtvis uppstår fel genom kall-lödningar
  • Elektromagnetisk optimering: för höga frekvenser
  • Vårt stora engagemang för miljön: föroreningar som orsakas av lödningsprocessen elimineras och materialåtgång minskar