Namn på favoritlistan kan inte lämnas tomt

Trippelskärmad kabel - Klass A

Konventionella koaxialkablar (RG-6) Trippelskärmad kabel - Klass A


Class A Trippelskärmad (TSH) koaxial-kabel

Med tre skärmande lager (trippelskärmad), ger denna kabel bästa möjliga skydd mot störningar genom sin extrema HF-täthet. Detta rekommenderas inte minst för områden med höga elektromagnetiska nivåer.

Kablarna tillhör standard EN 50117, där de klassas som "Class A" efter sina specifika egenskaper:

  • För 5 MHz - 30 MHz => TI < 5 mΩ/m
  • För 5 MHz - 1000 MHz => SA > 85 dB
  • För 1000 MHz - 2000 MHz => SA > 75 dB
  • För 2000 MHz - 3000 MHz => SA > 65 dB

"Transfer impedance" (TI) bestämmer hur effektiv skärmningen är på låga frekvenser medan "shielding attenuation" (SA) definierar motsvarande inom området 30 MHz-till-3000 MHz.

CPR Dca: Koppar/aluminium

Dca Euroclass - Innerledare av koppar och skärm i aluminium

  • Innerledaren av koppar skapar låg resistans och en förträfflig frekvensgång både för låga och höga frekvenser
  • Skärmen av aluminium har en högre resistans men tillför flexibilitet och ökad formbarhet
  • Dca Euroclass