Namn på favoritlistan kan inte lämnas tomt

Kanalförstärkare

Kanalförstärkare

Dessa moduler tar hand om kanalen (eller kanalgrupper) och genererar denna individuellt. Genom att använda dessa uppnår man en helt valfri slope och utgångsnivå. Resultatet blir en utgångsnivå långt högre än vad en bredbandsförstärkare kan uppnå. Dessa modeller innehåller en automatisk separation på ingången och automatisk kombination på utgången. Detta gör att den slutgiltiga anläggningen kan liknas vid en kompaktförstärkare, men med bättre prestanda.