Namn på favoritlistan kan inte lämnas tomt

180 tower

Multifunktion 180 tower

Zink beläggning + RCP

Anti-rostbehandling baserad på bikromaterad zinkbeläggning + RCP

Galvaniserade stål sektioner med RCP (Reactive Coating Process) som patenterats av Televes) med ett rostskydd överskridande 500 timmar i en spraykammare för salttest (5% NaCl, 1 atmosfär, 35ºC)