Namn på favoritlistan kan inte lämnas tomt

Dubbelskärmad kabel

Förlängningskablar Dubbelskärmad kabel


Dubbelskärmad "Class A" koaxialkabel

Med dubbla skärmningslager, får dessa kablar en hög skärmning, främst tack vare den väl täckande skärmen.

Kablarna tillhör standard EN 50117, där de klassas som "Class A" efter sina specifika egenskaper:

  • För 5 MHz - 30 MHz => TI < 5 mΩ/m
  • För 5 MHz - 1000 MHz => SA > 85 dB
  • För 1000 MHz - 2000 MHz => SA > 75 dB
  • För 2000 MHz - 3000 MHz => SA > 65 dB

"Transfer impedance" (TI) bestämmer hur effektiv skärmningen är på låga frekvenser medan "shielding attenuation" (SA) definierar motsvarande inom området 30 MHz-till-3000 MHz.

Dubbelskärmad kabel

Kombinationen av skärm och folie skapar en skärmningsdämpning som stöder "Class A"