Namn på favoritlistan kan inte lämnas tomt

LNB

LNB

Aktiv mottagningsutrustning som tar emot den signal (mikrovågor) som reflekteras i parabolen och i mikrovågshuvudet (LNB'n) omvandlas till radiofrekvenser. Därefter distribueras signalen till enskild mottagare eller till ett system av mottagare (granndelningssystem/MF-system). Frekvensen som inkommande signal omvandlas till kallas ofta för mellan-frekvens (MF) eller på engelska intermediate frequency (IF).
LNB'n är också försedd med en extrem lågbrus-förstärkare, därav kommer själva namnet LNB (Low Noise Block). Det finns också ett bandpassfilter för att minska bruset till mottagarna, en mixer (blandare) och en lokaloscillator för att växla mellan satellitens 4 olika band/polarisationer (18 volt + 22 kHz = HH; 18 volt = HL; 13 volt + 22 kHz = VH; 13 volt = VL); (Ex. HL = horisontalt lågband, VH= vertikalt högband). Slutligen finns det i varje LNB ett förstärkarblock för MF-signalen innan den distribueras till mottagaren.