Namn på favoritlistan kan inte lämnas tomt

Dubbelskärmad – Klass A

Konventionella koaxialkablar (RG-6) Dubbelskärmad – Klass A


Dubbelskärmad "Class A" koaxialkabel

Med dubbla skärmningslager, får dessa kablar en hög skärmning, främst tack vare den väl täckande skärmen.

Kablarna tillhör standard EN 50117, där de klassas som "Class A" efter sina specifika egenskaper:

  • För 5 MHz - 30 MHz => TI < 5 mΩ/m
  • För 5 MHz - 1000 MHz => SA > 85 dB
  • För 1000 MHz - 2000 MHz => SA > 75 dB
  • För 2000 MHz - 3000 MHz => SA > 65 dB

"Transfer impedance" (TI) bestämmer hur effektiv skärmningen är på låga frekvenser medan "shielding attenuation" (SA) definierar motsvarande inom området 30 MHz-till-3000 MHz.

CPR Fca: Koppar/aluminium

Fca Euroclass - Innerledare av koppar och skärm av aluminium

  • Innerledaren av koppar skapar låg resistans och en förträfflig frekvensgång både för låga och höga frekvenser
  • Skärmen av aluminium har en högre resistans men tillför flexibilitet och ökad formbarhet
  • Fca Euroclass

CPR Eca: Pläterad stål/aluminium

Eca Euroclass - Kopparpläterad innerledare av stål och skärm av aluminium

  • Den kopparpläterade innerledaren av stål har bra mekaniska egenskaper
  • Skärmen av aluminium har en högre resistans men tillför flexibilitet och ökad formbarhet
  • Eca Euroclass