Namn på favoritlistan kan inte lämnas tomt

Filter

Filter

Passiv enhet som blandar två eller flera signaler från flera antenner eller andra signalkällor. Syftet är oftast att kunna blanda dessa signaler för distribution i en ensam koaxialkabel. Eftersom utrustningen är ansluten till en signaltransmisson, måste den påverka signalen så lite som möjligt, och vara designad för att inkommande signaler inte ska blandas på ett oönskat sätt.